Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisi1.2.5. Sporadik Hemiplejik Migren
Tanım: Hastada kas gücü kaybı ile birlikte olan auralı migren atağı görülürken birinci derece ya da ikinci derece akrabalarında kas gücü kaybıyla giden auralı migren öyküsü bulunmamalıdır.
1.2.6. Baziler-Migren (Baziler Arter Migreni)
Tanımı: Baziler migren diyebilmek için, motor zaaf olmaksızın her iki oksipital hemisferden ve/veya beyin sapından kaynaklanan aura belirtilerini (dizartri, vertigo, tinnitus, işitme kaybı, diplopi, her iki gözde temporal ve nazal görme alanlarını içeren görsel belirtiler, ataksi, bilinç düzeyinde bozulma, eş zamanlı iki yanlı paresteziler) içeren migren atağı olmalıdır.
2.3.Gerilim Tipi Baş Ağrısı
2.3.1. Gerilim Tipi Baş Ağrısının Tanımı ve Epidemiyolojisi
Birincil baş ağrıları içinde en sık görülen baş ağrısı tipidir. Görülme sıklığı %30-78 civarındadır (1). Diğer birincil baş ağrılarında olduğu gibi ortaya çıkma yaşı 20 yaş civarıdır ancak her yaşta görülebileceğini unutmamak gerekir. Migrende olduğu gibi çok belirgin olmamakla birlikte, kadınlarda daha sık görülmektedir (10). Kadın/ erkek oranları 1.04 ile 1.8 arasında değişebilmektedir (9). Prevelansı 20 ile 50 yaşları arasında maksimum düzeydedir, daha ileri yaşlarda azalır.
Gerilim tipi baş ağrıları epizodik ve kronik olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. Epizodik baş ağrıları ise sık ve seyrek olarak sınıflandırılabilir (1). Sık karşılaşılan tip EGTBA olup görülme sıklığı yaklaşık %30 dur (2).
Fiziksel ve psikososyal stres, menstrüasyon, postür bozuklukları, anksiyete, depresyon ve somatoform bozukluklar tetikleyen faktörler arasında yer alır.
2222. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migren ve gerilim tipi baş ağrılı hastaların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi - Sayfa 24
1.6.2. Olası Auralı Migren Tanı Ölçütleri: A. 1.2. Auralı migren veya onun herhangi bir alt formu için A-D tanı ölçütlerinden biri dışında tümünü karşılayan ataklar B. Başka bir organik bozuklukla ilişkili olmamalı. 2. GERİLİM BAŞ AĞRILARI 2.1. Sık Olmayan Epizodik Gerilim Baş Ağrıları (EGBA) 2.1.1 Perikraniyal Kasların Bozukluğu ile İlişkili Sık Olmayan EGBA 2.1.2 Perikraniyal Kasların Bozukluğu ...
Migren ve gerilim tipi başağrılı hastalarda randomize kontrollü blink refleks - Sayfa 16
1.5. Migren Komplikasyonları 1.5.1 Süreğen Migren 1.5.2 Migren Statusu 1.5.3 İskemi Olmaksızın Dirençli Aura 1.5.4 Migrene Bağlı İnfarktlar 1.5.5 Migrene Bağlı Epileptik Nöbetler 1.6. Olası Migren 1.6.1 Olası Aurasız Migren 1.6.2 Olası Auralı Migren 1.6.3 Olası Süreğen Migren 2. GERİLİM BAŞ AĞRISI 2.1. Sık Olmayan Epizodik Gerilim Baş Ağrıları (EGTBA) 2.1.1 Perikraniyal Kasların Bozukluğu ile i...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ağrısı
migren
epizodik
gerilim
tipi
ağrıları


22. SAYFA ICERIGI

1.2.5. Sporadik Hemiplejik Migren
Tanım: Hastada kas gücü kaybı ile birlikte olan auralı migren atağı görülürken birinci derece ya da ikinci derece akrabalarında kas gücü kaybıyla giden auralı migren öyküsü bulunmamalıdır.
1.2.6. Baziler-Migren (Baziler Arter Migreni)
Tanımı: Baziler migren diyebilmek için, motor zaaf olmaksızın her iki oksipital hemisferden ve/veya beyin sapından kaynaklanan aura belirtilerini (dizartri, vertigo, tinnitus, işitme kaybı, diplopi, her iki gözde temporal ve nazal görme alanlarını içeren görsel belirtiler, ataksi, bilinç düzeyinde bozulma, eş zamanlı iki yanlı paresteziler) içeren migren atağı olmalıdır.
2.3.Gerilim Tipi Baş Ağrısı
2.3.1. Gerilim Tipi Baş Ağrısının Tanımı ve Epidemiyolojisi
Birincil baş ağrıları içinde en sık görülen baş ağrısı tipidir. Görülme sıklığı %30-78 civarındadır (1). Diğer birincil baş ağrılarında olduğu gibi ortaya çıkma yaşı 20 yaş civarıdır ancak her yaşta görülebileceğini unutmamak gerekir. Migrende olduğu gibi çok belirgin olmamakla birlikte, kadınlarda daha sık görülmektedir (10). Kadın/ erkek oranları 1.04 ile 1.8 arasında değişebilmektedir (9). Prevelansı 20 ile 50 yaşları arasında maksimum düzeydedir, daha ileri yaşlarda azalır.
Gerilim tipi baş ağrıları epizodik ve kronik olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. Epizodik baş ağrıları ise sık ve seyrek olarak sınıflandırılabilir (1). Sık karşılaşılan tip EGTBA olup görülme sıklığı yaklaşık %30 dur (2).
Fiziksel ve psikososyal stres, menstrüasyon, postür bozuklukları, anksiyete, depresyon ve somatoform bozukluklar tetikleyen faktörler arasında yer alır.
22

İlgili Kaynaklarsingle.php