Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiIHS kriterlerine göre EGTBA tekrarlayıcı baş ağrısı epizodları olarak tanımlanır. Yaşam boyu prevalansı erkeklerde %65-69, kadınlarda ise %66-88’dir; bir yıllık prevalansı ise erkeklerde %63, kadınlarda %86’dır (1).
Atak sıklığı ayda ortalama 2.9 gün veya yılda ortalama 35 gündür; bu kişilerin çoğu ayda birden az atak geçirirken, yaklaşık üçte ikisinde ayda ikiden fazla atak olabilir (9).
GTBA nedeni ile hastaların %18i normal aktiviteyi bırakmak zorunda kalırken, %44ü aktivitelerinde kısıtlanma yaşamaktadır. Bu kısıtlanmaya karşın, migren hastalarının % 40ının, GTBA hastalarının ise %80den fazlasının baş ağrısı nedeniyle doktora görünmediği saptanmıştır (10). Yılda ortalama 1000 çalışan kişide migren nedeniyle 270 iş günü, GTBA nedeniyle 820 iş günü kaybı gerçekleştiği belirtilmiştir (1).
Sık epizodik GTBA geçiren bireyler kronik gerilim tipi baş ağrısı (KGTBA) açısından da risk altında olabilir. Baş ağrısı sıklığının artması ve epizodik baş ağrısının kronikleşmesine transformasyon adı verilir. Ergotamin ve/veya analjeziklerin aşırı kullanımı transformasyona yol açan en sık etkendir.
Her ne kadar GTBA daha çok dış faktörlerle ilişkili bulunsa da, yeni çalışmalar KGTBAsında ailesel kümelenmenin rolüne dair veriler sunmaktadır. Russel ve arkadaşlarının, KGTBAnın birinci dereceden akrabalarda ve eşlerdeki sıklığını inceledikleri çalışmada, bir yıl boyunca, birinci dereceden akrabalarda rölatif risk 3.2 iken, eşlerdeki rölatif risk 1.2 bulunmuştur (9).
2.3.2. Gerilim Tipi Baş Ağrısının Klinik Özellikleri
Klasik olarak GTBA’nin herhangi bir prodrom belirtisi veya aurası yoktur. Ağrı künt, acıyıcı, zonklayıcı olmayan, gerginlik, sıkışma veya basınç hissi şeklindedir ve genellikle hafif-orta şiddettedir (2). Hastaların çoğunda baş ağrısı iki yanlıdır, ancak yerleşimi her hastada ve her atakta değişebilir (1). Atak sırasında sıklıkla lokalizasyon değişebilir. Oksipital yerleşim frontal ve temporal yerleşime oranla daha seyrek görülür. Bazı hastalarda boyun ve çene ağrısı, temporomandibuler eklemle ilgili ciddi sorunlar görülebilir. Tek taraflı baş ağrısı hastaların %10-20’sinde olabilir (10). Kafa derisi hassasiyeti migren ve GTBA
2323. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migren ve gerilim tipi başağrılı hastalarda randomize kontrollü blink refleks - Sayfa 33
Gerilim tipi baş ağrıları epizodik ve kronik olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. Epizodik baş ağrıları ise sık ve seyrek olarak sınıflandırılabilir (Ewans R.W. 2005) Sık karşılaşılan tip EGTBA olup görülme sıklığı yaklaşık %30 dur (İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp. Fak. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 2002) Fiziksel ve psikososyal stres, menstrüasyon, postür bozuklukları, anksiyete, depresyon ve somatoform boz...
Kronık gerılım tıpı basagrısı proflaksı tedavısınde amıtrıptılın, mırtazapın, venlafaksın ve sıtalopram etkınlıgı, tolerabılıtesı ıle serum lıpıd duzeylerı ve koagulasyon parametrelerı uzerıne etkılerı - Sayfa 8
da risk altındadırlar. Migren ve gerilim tipi başağrısı birlikteliği söz konusu ise, gerilim tipi başağrıları daha sık ve şiddetli olmaktadır. Başağrısı sıklığının artması ve epizodik bir başağrısının kronikleşmesine transformasyon adı verilir. Analjeziklerin aşırı kullanımı transformasyona yol açan en sık nedendir. Bu hastalarda analjezik kullanımı önlenmez ise profilaktik tedaviye dirençli hale ...
12-17 yaş arası yetim çocuklarda primer başağrısı sıklığı ve klinik özellikleri - Sayfa 19
19 2.3 GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI (GTBA) Primer başağrıları içinde en sık görülen ancak en az özellikli olandır. Klinik tanısı genellikle migren için özgün olan belirtilerin yokluğuna dayanır. Sekonder organik başağrısı nedenleri sıklıkla GTBA’yı taklit eden özellikler gösterir. Bu nedenle atipik özellikler olduğunda dikkatli olunmalıdır (34). Epizodik ve kronik olmak üzere iki ana gruba ayrılır. T...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

migren
ağrı
epizodik
ının
ağrısı
hastaların


23. SAYFA ICERIGI

IHS kriterlerine göre EGTBA tekrarlayıcı baş ağrısı epizodları olarak tanımlanır. Yaşam boyu prevalansı erkeklerde %65-69, kadınlarda ise %66-88’dir; bir yıllık prevalansı ise erkeklerde %63, kadınlarda %86’dır (1).
Atak sıklığı ayda ortalama 2.9 gün veya yılda ortalama 35 gündür; bu kişilerin çoğu ayda birden az atak geçirirken, yaklaşık üçte ikisinde ayda ikiden fazla atak olabilir (9).
GTBA nedeni ile hastaların %18i normal aktiviteyi bırakmak zorunda kalırken, %44ü aktivitelerinde kısıtlanma yaşamaktadır. Bu kısıtlanmaya karşın, migren hastalarının % 40ının, GTBA hastalarının ise %80den fazlasının baş ağrısı nedeniyle doktora görünmediği saptanmıştır (10). Yılda ortalama 1000 çalışan kişide migren nedeniyle 270 iş günü, GTBA nedeniyle 820 iş günü kaybı gerçekleştiği belirtilmiştir (1).
Sık epizodik GTBA geçiren bireyler kronik gerilim tipi baş ağrısı (KGTBA) açısından da risk altında olabilir. Baş ağrısı sıklığının artması ve epizodik baş ağrısının kronikleşmesine transformasyon adı verilir. Ergotamin ve/veya analjeziklerin aşırı kullanımı transformasyona yol açan en sık etkendir.
Her ne kadar GTBA daha çok dış faktörlerle ilişkili bulunsa da, yeni çalışmalar KGTBAsında ailesel kümelenmenin rolüne dair veriler sunmaktadır. Russel ve arkadaşlarının, KGTBAnın birinci dereceden akrabalarda ve eşlerdeki sıklığını inceledikleri çalışmada, bir yıl boyunca, birinci dereceden akrabalarda rölatif risk 3.2 iken, eşlerdeki rölatif risk 1.2 bulunmuştur (9).
2.3.2. Gerilim Tipi Baş Ağrısının Klinik Özellikleri
Klasik olarak GTBA’nin herhangi bir prodrom belirtisi veya aurası yoktur. Ağrı künt, acıyıcı, zonklayıcı olmayan, gerginlik, sıkışma veya basınç hissi şeklindedir ve genellikle hafif-orta şiddettedir (2). Hastaların çoğunda baş ağrısı iki yanlıdır, ancak yerleşimi her hastada ve her atakta değişebilir (1). Atak sırasında sıklıkla lokalizasyon değişebilir. Oksipital yerleşim frontal ve temporal yerleşime oranla daha seyrek görülür. Bazı hastalarda boyun ve çene ağrısı, temporomandibuler eklemle ilgili ciddi sorunlar görülebilir. Tek taraflı baş ağrısı hastaların %10-20’sinde olabilir (10). Kafa derisi hassasiyeti migren ve GTBA
23

İlgili Kaynaklarsingle.php