Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisi2.3.4.Gerilim Tip Başağrısı Tanı Kriterleri (IHS 2004) (16)
A. Birincil Baş Ağrıları 2.1. Sık Olmayan Epizodik Gerilim Baş Ağrıları (EGTBA) 2.1.1 Perikraniyal Kasların Bozukluğu ile İlişkili Sık Olmayan EGTBA 2.1.2 Perikraniyal Kasların Bozukluğu Olmaksızın Sık Olmayan EGTBA 2.2. Sık EGTBA 2.2.1 Perikraniyal Kasların Bozukluğu ile İlişkili Sık EGTBA 2.2.2 Perikraniyal Kasların Bozukluğu Olmaksızın Sık EGTBA 2.3. Süreğen Gerilim Baş Ağrısı (SGTBA) 2.3.1 Perikraniyal Kasların Bozukluğu ile İlişkili SGTBA 2.3.2 Perikraniyal Kasların Bozukluğu Olmaksızın SGTBA 2.4. Olası Gerilim Baş Ağrısı 2.4.1 Olası Sık Olmayan Epizodik GTBA 2.4.2 Olası Sık Olan Epizodik GTBA 2.4.3 Olası Süreğen GTBA
2. Epizodik Gerilim Baş Ağrıları (EGTBA) Tanım: Baş ağrısı dakikalar-günler sürer, iki taraflı, basınç ya da sıkıştırıcı vasıflı ve hafif-orta şiddetlidir. Günlük bedensel hareketlerle şiddetlenmez. Bulantı yoktur. Fotofobi ya da fonofobi olabilir.
2.1. Sık Olmayan Epizodik GTBA Tanı Ölçütleri A. B-D yi tam karşılayan ayda 1 günden az (<12 gün/yıl) olan en az 10 atak B. Baş ağrısı ataklarının 30 dk- 7 gün arasında sürmesi C. Aşağıdakilerden en az 2 tanesinin olması: 1. İki taraflı yerleşim 2. Basınç/sıkıştırıcı vasıflı 3. Hafif-orta şiddetli 4. Günlük bedensel hareketlerle artmayan ağrı D. Aşağıdakilerden 2 tanesinin olması 2626. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migren ve gerilim tipi baş ağrılı hastaların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi - Sayfa 24
1.6.2. Olası Auralı Migren Tanı Ölçütleri: A. 1.2. Auralı migren veya onun herhangi bir alt formu için A-D tanı ölçütlerinden biri dışında tümünü karşılayan ataklar B. Başka bir organik bozuklukla ilişkili olmamalı. 2. GERİLİM BAŞ AĞRILARI 2.1. Sık Olmayan Epizodik Gerilim Baş Ağrıları (EGBA) 2.1.1 Perikraniyal Kasların Bozukluğu ile İlişkili Sık Olmayan EGBA 2.1.2 Perikraniyal Kasların Bozukluğu ...
Migren ve gerilim tipi başağrılı hastalarda randomize kontrollü blink refleks - Sayfa 16
1.5. Migren Komplikasyonları 1.5.1 Süreğen Migren 1.5.2 Migren Statusu 1.5.3 İskemi Olmaksızın Dirençli Aura 1.5.4 Migrene Bağlı İnfarktlar 1.5.5 Migrene Bağlı Epileptik Nöbetler 1.6. Olası Migren 1.6.1 Olası Aurasız Migren 1.6.2 Olası Auralı Migren 1.6.3 Olası Süreğen Migren 2. GERİLİM BAŞ AĞRISI 2.1. Sık Olmayan Epizodik Gerilim Baş Ağrıları (EGTBA) 2.1.1 Perikraniyal Kasların Bozukluğu ile i...
Migren ve gerilim tipi başağrılı hastalarda randomize kontrollü blink refleks - Sayfa 36
6.1.8.4. Gerilim Tip Baş ağrısı Tanı Kriterleri (IHS 2004) 6.1.8.4.1. Epizodik Gerilim Baş Ağrıları (EGTBA) Tanım: Baş ağrısı dakikalar-günler sürer, iki taraflı, basınç ya da sıkıştırıcı vasıflı ve hafif-orta şiddetlidir. Günlük bedensel hareketlerle şiddetlenmez. Bulantı yoktur. Fotofobi ya da fonofobi olabilir. 6.1.8.4.1.1. Sık Olmayan Epizodik GTBA Tanı Ölçütleri A. B-D’ yi tam karşılayan ay...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ağrı
ağrısı
epizodik
şiddetli
ölçütleri
fonofobi


26. SAYFA ICERIGI

2.3.4.Gerilim Tip Başağrısı Tanı Kriterleri (IHS 2004) (16)
A. Birincil Baş Ağrıları 2.1. Sık Olmayan Epizodik Gerilim Baş Ağrıları (EGTBA) 2.1.1 Perikraniyal Kasların Bozukluğu ile İlişkili Sık Olmayan EGTBA 2.1.2 Perikraniyal Kasların Bozukluğu Olmaksızın Sık Olmayan EGTBA 2.2. Sık EGTBA 2.2.1 Perikraniyal Kasların Bozukluğu ile İlişkili Sık EGTBA 2.2.2 Perikraniyal Kasların Bozukluğu Olmaksızın Sık EGTBA 2.3. Süreğen Gerilim Baş Ağrısı (SGTBA) 2.3.1 Perikraniyal Kasların Bozukluğu ile İlişkili SGTBA 2.3.2 Perikraniyal Kasların Bozukluğu Olmaksızın SGTBA 2.4. Olası Gerilim Baş Ağrısı 2.4.1 Olası Sık Olmayan Epizodik GTBA 2.4.2 Olası Sık Olan Epizodik GTBA 2.4.3 Olası Süreğen GTBA
2. Epizodik Gerilim Baş Ağrıları (EGTBA) Tanım: Baş ağrısı dakikalar-günler sürer, iki taraflı, basınç ya da sıkıştırıcı vasıflı ve hafif-orta şiddetlidir. Günlük bedensel hareketlerle şiddetlenmez. Bulantı yoktur. Fotofobi ya da fonofobi olabilir.
2.1. Sık Olmayan Epizodik GTBA Tanı Ölçütleri A. B-D yi tam karşılayan ayda 1 günden az (<12 gün/yıl) olan en az 10 atak B. Baş ağrısı ataklarının 30 dk- 7 gün arasında sürmesi C. Aşağıdakilerden en az 2 tanesinin olması: 1. İki taraflı yerleşim 2. Basınç/sıkıştırıcı vasıflı 3. Hafif-orta şiddetli 4. Günlük bedensel hareketlerle artmayan ağrı D. Aşağıdakilerden 2 tanesinin olması 26

İlgili Kaynaklarsingle.php