Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisi1. Bulantı ya da kusmanın olmaması 2. Fotofobi ya da fonofobiden birden fazlasının olmaması E. Başka bir organik bozuklukla ilişkili olmamalı
2.2. Sık Epizodik GTBA Baş ağrısı atakları, 1 ve <15 gün/ayda en az 10 baş ağrısı atağı, en az 3 ay boyunca ( 12 ve <180 gün/yıl) olmalı, Sık Olmayan Epizodik GTBAsında belirtilen B-D kriterlerini tam olarak karşılamalıdır. 2.3. Süreğen GTBA Tanı Ölçütleri A. Son 3 ay boyunca ayda 15 gün baş ağrısı atağı olması ( 180 gün/yıl) ve B-D tam olarak karşılanmalıdır. B. Baş ağrısı saatler içinde sonlanır ya da süreğendir C. Aşağıdakilerden en az 2 tanesinin olması 1. İki taraflı yerleşim 2. Basınç/sıkıştırıcı vasıflı 3. Hafif-orta şiddetli 4. Günlük bedensel hareketlerle kötüleşmeme D. Aşağıdakilerden 2sinin olması 1. Hafif bulantı ya da fotofobi ya da fonofobiden bir tanesi 2. Ya orta ya da ağır bulantı ya da kusma E. Başka bir hastalığa bağlı değildir 2.4. Demir Metabolizması ve Demir Eksikliği Anemisi (DEA) 2.4.1. Demir Metabolizması Demir, tüm canlılar için biyolojik öneme sahip bir elementtir ve insan vücudunda ferröz (Fe) ve ferrik (Fe) halde bulunur (30). Demir hemoglobin, myoglobin, demir içeren enzimlerin senteziyle, ferritin ve hemosiderin şeklinde demir depolarının idamesi için gereklidir. 2727. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migren ve gerilim tipi başağrılı hastalarda randomize kontrollü blink refleks - Sayfa 36
6.1.8.4. Gerilim Tip Baş ağrısı Tanı Kriterleri (IHS 2004) 6.1.8.4.1. Epizodik Gerilim Baş Ağrıları (EGTBA) Tanım: Baş ağrısı dakikalar-günler sürer, iki taraflı, basınç ya da sıkıştırıcı vasıflı ve hafif-orta şiddetlidir. Günlük bedensel hareketlerle şiddetlenmez. Bulantı yoktur. Fotofobi ya da fonofobi olabilir. 6.1.8.4.1.1. Sık Olmayan Epizodik GTBA Tanı Ölçütleri A. B-D’ yi tam karşılayan ay...
Denizli'de ilköğretim çağındaki çocuklarda baş ağrısı sıklığı, eşlik eden faktörler ve sağlık hizmeti kullanımı - Sayfa 119
B. Muayenede perikranyel hassasiyetin olmaması 2.2. Sık Epizodik GBA Tanı Ölçütleri: A. ≥ 1 ve <15 gün/ayda en az 10 baş ağrısı atağı, en az üç ay boyunca (≥12 ve <180 gün/yıl) olmalıdır ve B-D tam olarak karşılanmalıdır B. Baş ağrısı 30 dk-yedi günde sonlanır C. Aşağıdakilerden en az iki tanesinin olması: 1. İki taraflı yerleşim 2. Basınç/sıkıştırıcı vasıflı 3. Hafif-orta şiddetli 4. Günlük bede...
Migren ve gerilim tipi baş ağrılı hastaların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi - Sayfa 25
4. Günlük bedensel hareketlerle kötüleşmez D. Aşağıdakilerden 2’ sinin olması 1. Bulantı ya da kusmanın olmaması 2. Fotofobi ya da fonofobinin olması E. Başka bir organik bozuklukla ilişkili olmamalı 2.1. Sık Olmayan Epizodik GBA 2.1.1. Perikraniyal Hassasiyetle İlişkili Sık Olmayan Epizodik GBA Tanı Ölçütleri A. 2.1 için A-E ölçütlerinin olması B. Manuel olarak muayenede perikraniyal hassasiyetl...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bulantı
orta
fotofobi
hafif
ağrısı
kusma


27. SAYFA ICERIGI

1. Bulantı ya da kusmanın olmaması 2. Fotofobi ya da fonofobiden birden fazlasının olmaması E. Başka bir organik bozuklukla ilişkili olmamalı
2.2. Sık Epizodik GTBA Baş ağrısı atakları, 1 ve <15 gün/ayda en az 10 baş ağrısı atağı, en az 3 ay boyunca ( 12 ve <180 gün/yıl) olmalı, Sık Olmayan Epizodik GTBAsında belirtilen B-D kriterlerini tam olarak karşılamalıdır. 2.3. Süreğen GTBA Tanı Ölçütleri A. Son 3 ay boyunca ayda 15 gün baş ağrısı atağı olması ( 180 gün/yıl) ve B-D tam olarak karşılanmalıdır. B. Baş ağrısı saatler içinde sonlanır ya da süreğendir C. Aşağıdakilerden en az 2 tanesinin olması 1. İki taraflı yerleşim 2. Basınç/sıkıştırıcı vasıflı 3. Hafif-orta şiddetli 4. Günlük bedensel hareketlerle kötüleşmeme D. Aşağıdakilerden 2sinin olması 1. Hafif bulantı ya da fotofobi ya da fonofobiden bir tanesi 2. Ya orta ya da ağır bulantı ya da kusma E. Başka bir hastalığa bağlı değildir 2.4. Demir Metabolizması ve Demir Eksikliği Anemisi (DEA) 2.4.1. Demir Metabolizması Demir, tüm canlılar için biyolojik öneme sahip bir elementtir ve insan vücudunda ferröz (Fe) ve ferrik (Fe) halde bulunur (30). Demir hemoglobin, myoglobin, demir içeren enzimlerin senteziyle, ferritin ve hemosiderin şeklinde demir depolarının idamesi için gereklidir. 27

İlgili Kaynaklarsingle.php