Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiapoferritin içeren ferritin ve ağırlıklı olarak makrofajlarda bulunan hemosiderin oluşturur.
Eğer demir depoları dolu ise, mukoza hücrelerine giren demir ferritin şeklinde depolanır ve 3-4 gün sonra vücuttan sekestre olan hücrelerle atılır. Gastrointestinal mukoza vücut demir miktarının sabit kalmasında önemli rol oynar. Ciddi demir eksikliğinde günlük kayıp yaklaşık 0.5 mg kadar azalabilir ve demir birikimi durumunda ise 1.5 mg/gün kadar da artabilir. Bazal demir emilimi 1 mg/gündür (31).
Mukozal hücreler tarafından sentezlenen apoferritin, demirin mukoza kapillerler arası naklini düzenler. Demir gereksiniminin azlığı halinde fazla miktarda sentezlenip ferritin halinde depolanır, kapillerlere geçiş ise azalır. Demir gereksinimi fazla ise apoferritin sentezi azalırken, kapillerlere nakil artar (32). Apotransferrin demirin mukoza hücrelerine naklinin düzenlenmesinde önemlidir. Dolaylı olarak ta transferrin sentez hızı ve serum transferin miktarı üzerine etkilidir (33). Bununla beraber yapılan bazı çalışmalarda tüm transferrin moleküllerinin demir ile doyurulmasının mukozadan plazmaya demir naklini azaltmadığı belirtilmiştir. Bu sebepten transferrin, demir düzeyini ve hücrelere naklini kontrol eden tek faktör olmayıp, plazma demir dönüşümünün de rolünün olduğu belirtilmektedir (34).
Ferritin hücre dışında dolaşımda da bulunur. Aşırı demir yüklenmesi durumunda lizozomal membranlardaki ferritin molekülleri demir içeren depozitler halinde toplanabilirler. Bu depozitlere hemosiderin denir. Bu durumda apoferritin sentezi, maksimum hıza erişir (31).
Günde yaklaşık 1 mg demir idrar, dışkı, ter, cilt ve gastrointestinal sistemden kaybedilir. Ek olarak menstrüasyona bağlı günlük kayıp 1.5-2 mgı bulur (29). Gebelik içinde 500-1000 mg gereksinim artışı olur ve sonuçta bu faktörler prodüktif çağdaki kadınlarda demir eksikliği gelişimini kolaylaştırır. Beslenme şekli ise bir erişkinde özellikle erkeklerde nadiren tek başına demir eksikliği nedenidir (30).
2.4.2. Demir Eksikliği Anemisi (DEA)
2929. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ocak-mart 2008 de C.Ü.T.F. Hastanesi pediatri polikliniğine başvuran 6 ay-6 yaş grubu çocuklarda demir eksikliği anemisi sıklığı ve oral demir preparatlarının tedavi etkinlikleri ve sonuçları - Sayfa 22
1 mg/gün’dür. Demir birikiminde emilim % 50 azalırken demir eksikliğinde 3-5 mg/gün arasında artış gösterir (40). Yapılan bir çalışmada, demirin mukoza kapillerler arası naklini düzenleyenin mukozal hücreler tarfından sentezlenen apoferritin olduğu, kişinin demire gereksiniminin azlığı halinde fazla miktarda sentezlendiği, ferritin halinde depolandığı, kapillerlere geçişin azaldığı savunulmaktadır...
Manisa yöresinde demir eksikliği anemi prevalansı ve demir eksikliği anemisinde tarama testi olarak rutin hemogram, RDW ve ferritinin kullanımı - Sayfa 11
olarak transferrin sentez hızı ve sonuçta da serum transferrin konsantrasyonu üzerine anlamlı bir etki oluşturduğu savunulmaktadır (15). Bununla beraber yapılan bazı çalışmalarda tüm transferrin moleküllerinin demir ile doyurulmasının mukozadan plazmaya demir naklini azaltmadığı belirtilmektedir (16). Bu sebepten serum transferritinin, demir düzeyini ve hücrelere naklini kontrol eden tek faktör ol...
Manisa yöresinde demir eksikliği anemi prevalansı ve demir eksikliği anemisinde tarama testi olarak rutin hemogram, RDW ve ferritinin kullanımı - Sayfa 10
grupları, fruktoz, sitrik asit ve enzimler ile şelat oluşturarak mukozal hücrelere nakledilir. İnorganik non-hem ferröz demir (Fe++) hafif alkali pH’da çözülebilir. Ligandlarla şelat oluşturur. Hem demiri ise daha kolay absorbe olur. Demir ferröz formda çok kolaylıkla absorbe edilir. Ancak diyetteki demirin büyük kısmı ferrik formundadır (10). Diyetle alınan ve şelatlara bağlanan inorganik demir h...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

apoferritin
transferrin
demir
hücre
ferritin
vücut


29. SAYFA ICERIGI

apoferritin içeren ferritin ve ağırlıklı olarak makrofajlarda bulunan hemosiderin oluşturur.
Eğer demir depoları dolu ise, mukoza hücrelerine giren demir ferritin şeklinde depolanır ve 3-4 gün sonra vücuttan sekestre olan hücrelerle atılır. Gastrointestinal mukoza vücut demir miktarının sabit kalmasında önemli rol oynar. Ciddi demir eksikliğinde günlük kayıp yaklaşık 0.5 mg kadar azalabilir ve demir birikimi durumunda ise 1.5 mg/gün kadar da artabilir. Bazal demir emilimi 1 mg/gündür (31).
Mukozal hücreler tarafından sentezlenen apoferritin, demirin mukoza kapillerler arası naklini düzenler. Demir gereksiniminin azlığı halinde fazla miktarda sentezlenip ferritin halinde depolanır, kapillerlere geçiş ise azalır. Demir gereksinimi fazla ise apoferritin sentezi azalırken, kapillerlere nakil artar (32). Apotransferrin demirin mukoza hücrelerine naklinin düzenlenmesinde önemlidir. Dolaylı olarak ta transferrin sentez hızı ve serum transferin miktarı üzerine etkilidir (33). Bununla beraber yapılan bazı çalışmalarda tüm transferrin moleküllerinin demir ile doyurulmasının mukozadan plazmaya demir naklini azaltmadığı belirtilmiştir. Bu sebepten transferrin, demir düzeyini ve hücrelere naklini kontrol eden tek faktör olmayıp, plazma demir dönüşümünün de rolünün olduğu belirtilmektedir (34).
Ferritin hücre dışında dolaşımda da bulunur. Aşırı demir yüklenmesi durumunda lizozomal membranlardaki ferritin molekülleri demir içeren depozitler halinde toplanabilirler. Bu depozitlere hemosiderin denir. Bu durumda apoferritin sentezi, maksimum hıza erişir (31).
Günde yaklaşık 1 mg demir idrar, dışkı, ter, cilt ve gastrointestinal sistemden kaybedilir. Ek olarak menstrüasyona bağlı günlük kayıp 1.5-2 mgı bulur (29). Gebelik içinde 500-1000 mg gereksinim artışı olur ve sonuçta bu faktörler prodüktif çağdaki kadınlarda demir eksikliği gelişimini kolaylaştırır. Beslenme şekli ise bir erişkinde özellikle erkeklerde nadiren tek başına demir eksikliği nedenidir (30).
2.4.2. Demir Eksikliği Anemisi (DEA)
29

İlgili Kaynaklarsingle.php