Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiTEŞEKKÜR
Uzmanlık eğitimim sırasında aktardıkları bilgi ve deneyimleriyle yetişmemde emeği geçen hocalarım Doç. Dr. Aysun ÜNAL, Yard. Doç. Dr. Ufuk EMRE, Yard. Doç. Dr. Nida F. TAŞÇILAR, Doç. Dr. Murat SÜMER, Doç. Dr. H. Tuğrul ATASOYa, dostluk, sevgi ve hoşgörü içinde çalışma fırsatı bulduğum asistan arkadaşlarıma, diğer bölümlerde çalışan asistan arkadaşlarıma ve hastane personeline,
Tezimin hazırlanması sırasında çok büyük destek ve yardımlarını gördüğüm Yard. Doç.Dr. Ufuk EMREye
Rotasyonlarım süresince birlikte çalışma fırsatı bulduğum Psikiatri Anabilim Dalı Başkanı Yard. Doç. Dr. Levent ATİK, Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Nuray ATASOY, Yard. Doç. Dr. Numan KONUK, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yücel ÜSTÜNDAĞ, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nörolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eray Dirike teşekkürlerimi sunarım.
Tez çalışmamın istatistiksel olarak planlanmasındaki desteklerinden dolayı Sayın Doç Dr. Handan ANKARALIya teşekkürlerimi sunarım.
Desteklerini her zaman hissettiğim beni yetiştirmek için her türlü fedakarlığa katlanan ve çocukları olmaktan onur duyduğum anneme ve babama, ilk günden itibaren en sıkıntılı anlarımda bana güç ve ümit veren sevgili eşim Nurettin DEMİREL e ve varlığıyla hayatıma farklı bir anlam kazandıran kızıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Dr. Hatice Demirel ZONGULDAK, 2007
33. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Üçüncü basamak sağlık hizmeti alan 55 (Elli beş) yaş üstü populasyonda subjektif bellek yakınması tespiti ve bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi - Sayfa 4
ÖNSÖZ Tez çalışmalarım ve uzmanlık eğitimimde olan katkılarından dolayı tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Banu ÖZEN’e, Anabilim Dalı Başkanımız Doç. Dr. H.Tuğrul ATASOY’a, Anabilim Dalı Öğretim üyeleri Doç. Dr. Ufuk EMRE’ye ve Doç. Dr. Nida Fatma TAŞCILAR’a teşekkür ederim. Eğitimimin ilk yıllarında çalışma şansı bulduğum Doç. Dr. Aysun ÜNAL’a uzmanlık eğitimim ve tez çalışmalarımda olan katkılarında...
Bipolar afektif bozuklugu olan hastalarda eriskin tipi dikkat eksikligi ve hiperaktivite bozuklugunun - Sayfa 4
TEŞEKKÜR Çok istediğim psikiyatri eğitimime başladığım günden beri gösterdiği bilgi, ilgi, nezaket ve desteği için tez danışmanım, hocam Sayın Yrd. Doç Dr. Levent Atik’e, Her zaman eğitimime önem veren ve destek olan, ufkumu genişleten hocam Sayın Doç Dr. Numan Konuk’a, Eğitimle birlikte manevi desteğini esirgemeyen, aile sıcaklığında hissettiğim hocam Sayın Yrd. Doç Dr. Nuray Atasoy’a, Asista...
Distimi tanısı alan hastaların çocuklarında psikiyatrik bozukluk sıklığı ve psikososyal özelliklerin incelenmesi - Sayfa 77
TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince klinik bilgi, beceri ve deneyimlerini aktararak mesleki gelişimime büyük katkılar sağlayan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Suna TANELİ’ ye, Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk KIRLI’ ya, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nöroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meh...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
dalı
anabilim
asistan
çalışma
eğitimim


3. SAYFA ICERIGI

TEŞEKKÜR
Uzmanlık eğitimim sırasında aktardıkları bilgi ve deneyimleriyle yetişmemde emeği geçen hocalarım Doç. Dr. Aysun ÜNAL, Yard. Doç. Dr. Ufuk EMRE, Yard. Doç. Dr. Nida F. TAŞÇILAR, Doç. Dr. Murat SÜMER, Doç. Dr. H. Tuğrul ATASOYa, dostluk, sevgi ve hoşgörü içinde çalışma fırsatı bulduğum asistan arkadaşlarıma, diğer bölümlerde çalışan asistan arkadaşlarıma ve hastane personeline,
Tezimin hazırlanması sırasında çok büyük destek ve yardımlarını gördüğüm Yard. Doç.Dr. Ufuk EMREye
Rotasyonlarım süresince birlikte çalışma fırsatı bulduğum Psikiatri Anabilim Dalı Başkanı Yard. Doç. Dr. Levent ATİK, Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Nuray ATASOY, Yard. Doç. Dr. Numan KONUK, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yücel ÜSTÜNDAĞ, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nörolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eray Dirike teşekkürlerimi sunarım.
Tez çalışmamın istatistiksel olarak planlanmasındaki desteklerinden dolayı Sayın Doç Dr. Handan ANKARALIya teşekkürlerimi sunarım.
Desteklerini her zaman hissettiğim beni yetiştirmek için her türlü fedakarlığa katlanan ve çocukları olmaktan onur duyduğum anneme ve babama, ilk günden itibaren en sıkıntılı anlarımda bana güç ve ümit veren sevgili eşim Nurettin DEMİREL e ve varlığıyla hayatıma farklı bir anlam kazandıran kızıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Dr. Hatice Demirel ZONGULDAK, 2007
3

İlgili Kaynaklarsingle.php