Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiGenelde demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi kavramları karıştırılmaktadır. Anemi gelişmeden de demir eksikliğinden söz edilebilir. Demir ihtiyacı olduğunda öncelikle demir depolardan mobilize olur. En erken dönemde depo demiri azalır (30).
Ferritinin 1 mikrogramı ilikteki demir deposunun 10 mgına karşılık gelir. Serum ferritin düzeyi ilikteki depo demiri hakkında çok değerli bilgi verir. Ancak, ferritin akut faz reaktanı olması nedeni ile kronik enflamasyon, neoplazi, karaciğer yetmezliği durumlarında artmıştır (31).
Sağlıklı bir kişide ferritinin <10-12 g/l olması demir depolarının tamamen boşaldığını gösterir. Fonksiyonel demirde azalma sonucunda demiri eksik eritropoez oluşur. Serum demirinde azalma, total demir bağlama kapasitesinde artma ve transferrin saturasyonunda azalma gözlenir (31). Demir eksikliğinin erken döneminde Hb miktarını etkilenmeden kemik iliği demir depoları azalarak RDW artar, serum demir transportunda azalma gözlenir. Serum De seviyesinde azalma, eritropeni, MCV (Ortalama eritrosit hacmi) de azalma, protoporfirinde artma ve sonuçta da şiddetli demir eksikliği gelişir (30). Demir eksikliği sonucunda ise hem proteini, demir içeren enzimler ve demirin kofaktör olarak kullanıldığı reaksiyonlarda azalma olur; nükleik asit biyosentezi, oksidatif solunum, mitokondri fonksiyonu, metabolik ürünlerin detoksifikasyonu ve katekolamin metabolizması etkilenir (35). Transferrinle taşınan demir beyin endotelyal hücrelerine reseptör aracılı endositoz yolu ile girer. Erken postnatal gelişim döneminde demir alımı hızlıdır. Zamanla demir alınımı azalır. Demirin beyindeki dağılımı değişkendir, gri ve ak maddede bulunmaktadır (36). Ratlarda yapılan çalışmalarda periventriküler bölgede, globus pallidus, ventral pallidum, substansiya nigra pars retikulata, interpedünküler nükleus, serebellar çekirdekler, fasiyal sinir çekirdeği, superior olivanın demirden zengin oldukları saptanmıştır. Beyin demiri serbest olarak veya transferrin, ferritin, laktoferrin, enzimler veya lipidlerle birlikte bulunabilir. Beyindeki demir miktarının çoğu oligodentrositlerde bulunmaktadır. Demir ayrıca myelin yapımı için de gereklidir. Oligodentrositler tarafından 2 ayrı subüniti olan ferritin üretilir. 3030. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Asiyanotik konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda demir eksikliği ve tedavisinin nörogelişim üzerindeki etkisi - Sayfa 15
eksikliğidir. Demir eksikliği yaşamın her döneminde görülmekle birlikte küçük çocuklar ve kadınlarda daha sık saptanmaktadır; alınan demir miktarı ile gereksinim arasındaki dengesizlik esas nedendir. Çocuklarda hızlı büyüme, gebelikte artan demir gereksinimi ve menstruasyon demir eksikliğini ortaya çıkaran fizyolojik nedenlerdir. Dünyanın her ülkesinde demir eksikliği bildirilmekle; sıklık oranı t...
Siyanozlu ve siyanozsuz doğumsal kalp hastalarında demir metabolizması ve ferritin - Sayfa 15
- 12 - hızlı büyüme dönemleri de demir gereksiniminin fazla olduğu durumlar olup, varlığında demir eksikliğine yol açarlar. Demir eksikliği anemisinin gelişmesi üç bölümde incelenebilir. Birinci dönemde demir depolarında azalma meydana gelir, ferritin değerlerinde düşme saptanır, ancak eritrosit yapısı ve sayısı normaldir. Transferrin satürasyonu %25-50 arasında değişir. Kemik iliğinde hemos...
Altmış yaş ve üzeri hastalarda demir eksikliği anemisi etyolojisinin araştırılması ve sıklığının saptanması - Sayfa 29
Demir eksikliği anemisindeki olan değişikliklere kısaca bakıldığında; morfolojik değişiklikler; mikrositik, anizositoz, poikilositoz ile retikülositopeni, hiperplazik kemik iliği, hemoglobinasyonda gecikme olarak özetlenebilir. Demir eksikliği anemisinde eritropoesisde eksiklik vardır(6). Kan yaymasındaki morfolojik bulgular, demir eksikliği anemisinin ileri dönemlerinde daha belirgindir, erken d...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

demir
eksikliği
serum
transferrin
anemi
ferritin


30. SAYFA ICERIGI

Genelde demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi kavramları karıştırılmaktadır. Anemi gelişmeden de demir eksikliğinden söz edilebilir. Demir ihtiyacı olduğunda öncelikle demir depolardan mobilize olur. En erken dönemde depo demiri azalır (30).
Ferritinin 1 mikrogramı ilikteki demir deposunun 10 mgına karşılık gelir. Serum ferritin düzeyi ilikteki depo demiri hakkında çok değerli bilgi verir. Ancak, ferritin akut faz reaktanı olması nedeni ile kronik enflamasyon, neoplazi, karaciğer yetmezliği durumlarında artmıştır (31).
Sağlıklı bir kişide ferritinin <10-12 g/l olması demir depolarının tamamen boşaldığını gösterir. Fonksiyonel demirde azalma sonucunda demiri eksik eritropoez oluşur. Serum demirinde azalma, total demir bağlama kapasitesinde artma ve transferrin saturasyonunda azalma gözlenir (31). Demir eksikliğinin erken döneminde Hb miktarını etkilenmeden kemik iliği demir depoları azalarak RDW artar, serum demir transportunda azalma gözlenir. Serum De seviyesinde azalma, eritropeni, MCV (Ortalama eritrosit hacmi) de azalma, protoporfirinde artma ve sonuçta da şiddetli demir eksikliği gelişir (30). Demir eksikliği sonucunda ise hem proteini, demir içeren enzimler ve demirin kofaktör olarak kullanıldığı reaksiyonlarda azalma olur; nükleik asit biyosentezi, oksidatif solunum, mitokondri fonksiyonu, metabolik ürünlerin detoksifikasyonu ve katekolamin metabolizması etkilenir (35). Transferrinle taşınan demir beyin endotelyal hücrelerine reseptör aracılı endositoz yolu ile girer. Erken postnatal gelişim döneminde demir alımı hızlıdır. Zamanla demir alınımı azalır. Demirin beyindeki dağılımı değişkendir, gri ve ak maddede bulunmaktadır (36). Ratlarda yapılan çalışmalarda periventriküler bölgede, globus pallidus, ventral pallidum, substansiya nigra pars retikulata, interpedünküler nükleus, serebellar çekirdekler, fasiyal sinir çekirdeği, superior olivanın demirden zengin oldukları saptanmıştır. Beyin demiri serbest olarak veya transferrin, ferritin, laktoferrin, enzimler veya lipidlerle birlikte bulunabilir. Beyindeki demir miktarının çoğu oligodentrositlerde bulunmaktadır. Demir ayrıca myelin yapımı için de gereklidir. Oligodentrositler tarafından 2 ayrı subüniti olan ferritin üretilir. 30

İlgili Kaynaklarsingle.php