Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiOligodentrositler demir depolanması ve santral sinir sistemine demirin taşınmasından da sorumludur (36).
2.4.2.1.Demir Eksikliği Anemi Nedenleri
Demir eksikliği ile DEA, bebeklik çağı (sıklıkla 6-24. aylarda) ve her iki cinste demir gereksiniminin arttığı ergenlik dönemi olmak üzere iki dönemde gelişim sırasında görülebilir (30).
Hemen hemen her yaşta görülebilen DEA ne yol açan başlıca nedenler; -A. Yetersiz demir alımı: (Diyetle yetersiz alım, Malabsorbsiyon) -B. Gereksinim artışı: (Süt çocukluğu, Ergenlik, Gebelik) -C.Demir kaybı: (Parazitoz, aşırı menstruasyon, GIS kanamaları, hemoglobinüri, idiyopatik pulmoner hemosideroz, sık kan alınması) olarak sıralanabilir. Eksikliğin en önemli sebebini kan kayıpları oluşturur. 1 ml kan 0.5 mg demir içerir. Erişkin bir erkekte ve post menopozal dönemdeki kadınlarda demir eksikliğinin en sık sebebi gastrointestinal sistem kanamalarıdır. Anemi belirtileri gelişinceye kadar da farkedilmeyebilir. Demir eksikliğinin gelişiminde risk faktorleri; yaş, cins (kadınlarda artmış menstruasyon), kullanılan ilaçlar (özellikle aspirin, NSAİ), diet (vejeteryanlar), fizyolojik (gebelik), gastrointestinal sistemden kayıp (rektum kanamaları, melena, mide-barsak cerrahi girişimleri) önemli nedenler arasındadır (30). Adolesan ve doğurganlık dönemindeki kadınların %9-11inde demir eksikliği mevcuttur (30).
2.4.2.2.Demir Eksikliği Anemisinde Klinik Tanı
Demir eksikliğine eşlik eden belirtiler ve bulgular aneminin gelişme hızına ve hastanın yaşı ile kardiyovasküler sisteminin durumuna bağlıdır. Büyük kan kayıpları ve akut hemolizleri takiben kısa sürede gelişen anemilerde belirti ve bulgular daha ağırdır. Yavaş gelişen anemilerde ise organizma düşük Hb düzeylerine uyum sağlayabildiği için belirti ve bulgular ağır olmayabilir. Yaşlı
3131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Demir eksikliği anemisi teşhisi için bir bulanık uzman sistem tasarımı - Sayfa 24
15 oral ya da parenteral yoldan demir ile desteklenmezse birçok gebelikte demir eksikliği anemisi ortaya çıkmaktadır (Yüksel, 2007). 3.4.2. Yetersiz Demir Alımı Yetersiz demir alınması genellikle tek başına anemi sebebi değildir. Bununla birlikte kronik kan kaybı olmadıkça ya da vücudun fizyolojik ihtiyacı artmadıkça anemi çok nadir ortaya çıkmaktadır. Yetersiz alım daha çok infantlar ve genç ç...
Altmış yaş ve üzeri hastalarda demir eksikliği anemisi etyolojisinin araştırılması ve sıklığının saptanması - Sayfa 22
bozukluğu nadiren demir eksikliğine neden olur. Demirin intestinal malabsorbsiyonu daha genel bir sendromun bir bulgusu olarak ortaya çıkabilir(11,61). Pika, besin maddelerinin ya da besin olmayan maddelerin çiğnenmesi veya yenilmesi olarak tanımlanabilir ve alınan materyal demir absorbsiyonu için bir inhibitör içeriyorsa demir eksikliğine neden olabilir(11). Kil ve toprağın demirin barsaktan abso...
Demir eksikliği anemisi ve tedavisinin ghrelin obestatin ve ısı şok proteini 70 üzerine etkisi - Sayfa 19
1.1.3. Demir Eksikliğinin Nedenleri Demir eksikliği ile DEA en sık olarak hayatın ilk 2 yılı içinde, özellikle 6-24. aylar arasında görülür (41). Düşük doğum ağırlığı ve perinatal kanamalar neonatal Hb kitlesinde ve demir depolarında azalma ile ilişkilidir. Yenidoğan infantın yüksek Hb yoğunluğu yaşamın ilk 2-3 ayı boyunca düşer. Demirin önemli bir kısmı kullanılabilir hale getirilir ve depo edili...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

demir
inde
eksikliği
anemi
eden
eksikliğin


31. SAYFA ICERIGI

Oligodentrositler demir depolanması ve santral sinir sistemine demirin taşınmasından da sorumludur (36).
2.4.2.1.Demir Eksikliği Anemi Nedenleri
Demir eksikliği ile DEA, bebeklik çağı (sıklıkla 6-24. aylarda) ve her iki cinste demir gereksiniminin arttığı ergenlik dönemi olmak üzere iki dönemde gelişim sırasında görülebilir (30).
Hemen hemen her yaşta görülebilen DEA ne yol açan başlıca nedenler; -A. Yetersiz demir alımı: (Diyetle yetersiz alım, Malabsorbsiyon) -B. Gereksinim artışı: (Süt çocukluğu, Ergenlik, Gebelik) -C.Demir kaybı: (Parazitoz, aşırı menstruasyon, GIS kanamaları, hemoglobinüri, idiyopatik pulmoner hemosideroz, sık kan alınması) olarak sıralanabilir. Eksikliğin en önemli sebebini kan kayıpları oluşturur. 1 ml kan 0.5 mg demir içerir. Erişkin bir erkekte ve post menopozal dönemdeki kadınlarda demir eksikliğinin en sık sebebi gastrointestinal sistem kanamalarıdır. Anemi belirtileri gelişinceye kadar da farkedilmeyebilir. Demir eksikliğinin gelişiminde risk faktorleri; yaş, cins (kadınlarda artmış menstruasyon), kullanılan ilaçlar (özellikle aspirin, NSAİ), diet (vejeteryanlar), fizyolojik (gebelik), gastrointestinal sistemden kayıp (rektum kanamaları, melena, mide-barsak cerrahi girişimleri) önemli nedenler arasındadır (30). Adolesan ve doğurganlık dönemindeki kadınların %9-11inde demir eksikliği mevcuttur (30).
2.4.2.2.Demir Eksikliği Anemisinde Klinik Tanı
Demir eksikliğine eşlik eden belirtiler ve bulgular aneminin gelişme hızına ve hastanın yaşı ile kardiyovasküler sisteminin durumuna bağlıdır. Büyük kan kayıpları ve akut hemolizleri takiben kısa sürede gelişen anemilerde belirti ve bulgular daha ağırdır. Yavaş gelişen anemilerde ise organizma düşük Hb düzeylerine uyum sağlayabildiği için belirti ve bulgular ağır olmayabilir. Yaşlı
31

İlgili Kaynaklarsingle.php