Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisihastalarda kardiyovasküler ve serebral belirtiler gençlere oranla daha belirgin bir şekilde kendisini gösterir. Anemi kanama gibi hızlı kan kayıpları sonucu gelişmişse doku hipoksisine bağlı belirtiler belirgin olur. Hipoksiye karşı gelişen kardiyovasküler dekompansasyon sonucu taşikardi, taşipne ve iç geçirmeler ortaya çıkar ve Hb düzeyleri düştükçe giderek daha da belirgin hale gelir. Öğrenme zorluğu, gelişme geriliği yanı sıra entellektüel fonksiyonlar da etkilenebilir (30).
Semptomlar gelişmiş ise Hb düzeyi genellikle 8g/dlnin altındadır ya da Hb ve Hct yaş ve cinsiyete göre olması gereken değerinin %95inden düşüktür. Dünya Sağlık Örgütü gelişmekte olan ülkeler için pratik değerler saptamıştır. Buna göre okul öncesi çocuklarda (<11gr) değeri sınır iken erişkinlerde erkek için (<13 gr), kadınlar için (<12 gr) ve gebeler için de (<11 gr) limit değer olarak önerilmektedir (31). Klinikte genel olarak halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, deri ve mukozalarda solukluk, tırnak ve saçlarda kolay kırılma, tırnaklarda bazen kolonişia denilen kaşık tırnak görünümü, dil papillalarında atrofi görülebilir. 2.4.2.3.Demir Eksikliği Anemisinde Laboratuar Bulgular DEA nin değerlendirilmesinde belli başlı parametreler göz önünde bulundurulur. Eritrosit sayısı DEA gelişim sürecinde uzun süre normal sınırlarda bulunur. Ancak aneminin ilerlediği durumlarda azalır. Anemi süresine ve ağırlığına bağlı olarak MCV, MCH (Ortalama eritrosit hemoglobini), MCHC (Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu) değerleri normalden düşük olur. MCV demir eksikliği gelişim süreci öncesi en son bozulan ve tedavi sonrası da en geç düzelen parametredir. RDW (Red cell distribution width) anizositozu yansıtan önemli bir parametredir. Normali yaklaşık %12 olup 14ün altında ise talasemi taşıyıcılığı,14ün üstünde ise demir eksikliği lehinedir. Serum ve Transferrin Saturasyonu (TS) fonksiyonel açıdan demir eksikliğinin gösterilmesi için çok önemli testlerdir. Serum demiri tanı için yeterli olmaz. Serum demiri yanında DeBK de test amacı ile mutlaka istenmelidir. DeBK; transferrinin bağlayabileceği demirin göstergesidir. Normalde transferrinin 1/3ü demir bağlarken (yani 300 3232. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Demir eksikliği anemisi ve talasemi taşıyıcılığı olan çocuklarda kalp hızı değişkenliği - Sayfa 25
Eritrosit sayısı demir eksikliği anemisi gelişim sürecinde genelde normal sınırlar içindedir. Fakat aneminin ilerlediği durumlarda azalır (< 5 milyon mm³).(63) Ortalama Eritrosit Hemoglobini (MCH) ve Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu (MCHC): Hipokrom mikrositer bir anemi olan demir eksikliği anemisinde hem MCH, hem de MCHC değerleri düşük bulunur. Hipokromiyi gösteren belirleyicilerdi...
Süt çocukluğunda görülen demir eksikliği anemisi ve etkileyen çeşitli faktörlerin incelenmesi - Sayfa 40
2.13. Laboratuar Bulguları DEA’nın tanısında şu testlerden yararlanılabilir (Tershakovec and Wella 1991, Abshire 1996). 1. Hemoglobin (Hb), hematokrit (Htc), ortalama eritrosit hacmi ( MCV), ortalama eritrosit hemoglobini (MCH), ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC), kırmızı küre dağılım aralığı (RDW) gibi eritrosit indeksleri ile periferik kan yayması, 2. Serum demiri, serum de...
Anemi ayırıcı tanısında yeni eritrosit parametrelerinin kullanımı - Sayfa 67
DEA‟nin tanısı , tedavisi ve takip edilmesi özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli sağlık hedeflerinden biridir (9). Hastanın öyküsünün, klinik semptom ve bulgularının incelenmesiyle çoğu kez önemli ipuçları elde edilmekle birlikte kesin tanıya varmak için bu ipuçlarının laboratuar bulgularıyla değerlendirilmesi gerekir (3). DEA‟nin tanısında demir metabolizması parametreleri...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

demir
eksikliği
eritrosit
anemi
değer
ortalama


32. SAYFA ICERIGI

hastalarda kardiyovasküler ve serebral belirtiler gençlere oranla daha belirgin bir şekilde kendisini gösterir. Anemi kanama gibi hızlı kan kayıpları sonucu gelişmişse doku hipoksisine bağlı belirtiler belirgin olur. Hipoksiye karşı gelişen kardiyovasküler dekompansasyon sonucu taşikardi, taşipne ve iç geçirmeler ortaya çıkar ve Hb düzeyleri düştükçe giderek daha da belirgin hale gelir. Öğrenme zorluğu, gelişme geriliği yanı sıra entellektüel fonksiyonlar da etkilenebilir (30).
Semptomlar gelişmiş ise Hb düzeyi genellikle 8g/dlnin altındadır ya da Hb ve Hct yaş ve cinsiyete göre olması gereken değerinin %95inden düşüktür. Dünya Sağlık Örgütü gelişmekte olan ülkeler için pratik değerler saptamıştır. Buna göre okul öncesi çocuklarda (<11gr) değeri sınır iken erişkinlerde erkek için (<13 gr), kadınlar için (<12 gr) ve gebeler için de (<11 gr) limit değer olarak önerilmektedir (31). Klinikte genel olarak halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, deri ve mukozalarda solukluk, tırnak ve saçlarda kolay kırılma, tırnaklarda bazen kolonişia denilen kaşık tırnak görünümü, dil papillalarında atrofi görülebilir. 2.4.2.3.Demir Eksikliği Anemisinde Laboratuar Bulgular DEA nin değerlendirilmesinde belli başlı parametreler göz önünde bulundurulur. Eritrosit sayısı DEA gelişim sürecinde uzun süre normal sınırlarda bulunur. Ancak aneminin ilerlediği durumlarda azalır. Anemi süresine ve ağırlığına bağlı olarak MCV, MCH (Ortalama eritrosit hemoglobini), MCHC (Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu) değerleri normalden düşük olur. MCV demir eksikliği gelişim süreci öncesi en son bozulan ve tedavi sonrası da en geç düzelen parametredir. RDW (Red cell distribution width) anizositozu yansıtan önemli bir parametredir. Normali yaklaşık %12 olup 14ün altında ise talasemi taşıyıcılığı,14ün üstünde ise demir eksikliği lehinedir. Serum ve Transferrin Saturasyonu (TS) fonksiyonel açıdan demir eksikliğinin gösterilmesi için çok önemli testlerdir. Serum demiri tanı için yeterli olmaz. Serum demiri yanında DeBK de test amacı ile mutlaka istenmelidir. DeBK; transferrinin bağlayabileceği demirin göstergesidir. Normalde transferrinin 1/3ü demir bağlarken (yani 300 32

İlgili Kaynaklarsingle.php