Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisimcg/dllik kapasitesinin yaklaşık 100 mcg/dlsi) demir eksikliği durumunda bu kapasite çok artar.
Trasferrin nefelometrik olarak direkt olarak ölçülebilmekle birlikte günlük pratikte De ve DeBK ölçümlerinin oranlaması kullanılır. Transferin saturasyonu TS=De/DeBK x100 formülü ile hesaplanabilir. Oran < 16 ise demir eksikliği düşünülür. Oran < 12 ise ağır tipte bir demir eksikliği söz konusudur (31). Tanısal seçiciliğinin artması için DeBK > 400 olmalıdır.
Ferritin depo demirini indirekt olarak gösterir. İhtiyaç halinde hızla solübl olan ferritin sağlıklı görünen kişilerde latent demir eksikliğini gösterebilir, toplum çalışmalarında demir depolarının araştırılmasında ve DEA sinde tanı amacıyla kullanılabilmektedir. Depolarda az da olsa demir olduğunun gösterilmesi demir eksikliğini ekarte etmek açısından önem taşır. Ancak ferritin düzeyinin demir eksikliği dışında enfeksiyöz, enflamatuar ve karaciğer hastalıklarında da yükselmesi tanıyı zorlaştırır (30).
Kan düzeyi olarak erişkinler için < 20 ng/ml sınır olarak kabul edilir. Feritin seviyesinin düşüklüğü sınırda olan ve yeni başlayan bir demir eksikliğini yansıtabilir. Ancak bazen de demir eksikliğinin ciddiyetini yansıtma düzeyi açısından yetersiz kalabilir. Solubl Transferrin Reseptörü (sTfR) son yıllarda demir eksikliğinin erken saptanmasında önemli olmasına rağmen ELISA yöntemi ile gerçekleştirilebilen zor ve pahalı bir test olması nedeniyle rutinde kullanılmaz. DEA Tanısı İçin Yönlendirici Bulgular Hb azalması: Erkek < 13.5 g/dL, kadın < 11.5-12 g/dL MCV < 80 fl MCH < 27 pg MCHC < 30-31 g/dL Yayma preparat Mikrositik, hipokromik hücreler RDW değerinde Artma (>13) Serum ferritini Erkek < 10 g/L, kadında (postmenopozal) < 10 g/L, (premenepozal) < 5 g/L Serum demiri Erkek < 14 mol/L, kadın < 11 mol/L TDBK değerinde Artma 3333. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Demir eksikliği anemisine bağlı reaktif trombositozu olan hastalarda helicobacter pylori sıklığının araştırılması - Sayfa 16
2.1.5 Tanı DEA teşhisini koyabilmek için anemisi olan bir hastada demir eksikliğinin laboratuvar bulgularının olması gerekir. Düşük serum ferritini (<20-15µg/L) ve düşük hemoglobinin (erkeklerde 13 g/dL’nin, kadınlarda 12 g/dL’nin ve gebelerde 11g/dL’nin altında olması ) varlığı DEA tanısı için yeterli kabul edilmektedir. Periferik yaymada DEA’nin tipik morfolojik bulgusu hipokromi ve mikrositozdu...
Elastinden ileri glikasyon ürünlerinin oluşumunda transisyon elementlerinin etkisi - Sayfa 50
düzeylerde hemosiderin bulunmaktadır.İnsanlarda demir eksikliği en sık görülür. Özellikle çocuklar, genç kadınlar ve yaşlılar olmak üzere bütün yaş gruplarında ve sosyal kesimlerde görülür (19). Çocuklarda genellikle süt ile beslenmeye bağlı olarak gelişen demir eksikliği erişkinlerde kronik kan kaybını düşündürmelidir (19).Serum demir konsantrasyonu ve total demir bağlama kapasitesi (TIBC) demir ...
Süt çocukluğunda görülen demir eksikliği anemisi ve etkileyen çeşitli faktörlerin incelenmesi - Sayfa 41
Tablo 8. DEA Tanısında Yaşa Göre Serum Ferritin, Transferrin Saturasyonu, Eritrosit Protoporfirin Alt Sınır Değerleri (Oski and Nathan 1993). Yaş (Yıl) 0.5-4 5-10 11-14 ≥ 15 Serum Ferritin Transferin (ng/ml) Satürasyonu (%) < 10 < 12 < 10 < 14 < 10 < 16 < 12 < 16 Eritrosit protoporfirin (qg/dl RBC) > 80 > 70 > 70 >70 Serum ferritini, depo demiri ve demir eksikliğini ...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

demiri
serum
demir
eksikliği
transferrin
ferritin


33. SAYFA ICERIGI

mcg/dllik kapasitesinin yaklaşık 100 mcg/dlsi) demir eksikliği durumunda bu kapasite çok artar.
Trasferrin nefelometrik olarak direkt olarak ölçülebilmekle birlikte günlük pratikte De ve DeBK ölçümlerinin oranlaması kullanılır. Transferin saturasyonu TS=De/DeBK x100 formülü ile hesaplanabilir. Oran < 16 ise demir eksikliği düşünülür. Oran < 12 ise ağır tipte bir demir eksikliği söz konusudur (31). Tanısal seçiciliğinin artması için DeBK > 400 olmalıdır.
Ferritin depo demirini indirekt olarak gösterir. İhtiyaç halinde hızla solübl olan ferritin sağlıklı görünen kişilerde latent demir eksikliğini gösterebilir, toplum çalışmalarında demir depolarının araştırılmasında ve DEA sinde tanı amacıyla kullanılabilmektedir. Depolarda az da olsa demir olduğunun gösterilmesi demir eksikliğini ekarte etmek açısından önem taşır. Ancak ferritin düzeyinin demir eksikliği dışında enfeksiyöz, enflamatuar ve karaciğer hastalıklarında da yükselmesi tanıyı zorlaştırır (30).
Kan düzeyi olarak erişkinler için < 20 ng/ml sınır olarak kabul edilir. Feritin seviyesinin düşüklüğü sınırda olan ve yeni başlayan bir demir eksikliğini yansıtabilir. Ancak bazen de demir eksikliğinin ciddiyetini yansıtma düzeyi açısından yetersiz kalabilir. Solubl Transferrin Reseptörü (sTfR) son yıllarda demir eksikliğinin erken saptanmasında önemli olmasına rağmen ELISA yöntemi ile gerçekleştirilebilen zor ve pahalı bir test olması nedeniyle rutinde kullanılmaz. DEA Tanısı İçin Yönlendirici Bulgular Hb azalması: Erkek < 13.5 g/dL, kadın < 11.5-12 g/dL MCV < 80 fl MCH < 27 pg MCHC < 30-31 g/dL Yayma preparat Mikrositik, hipokromik hücreler RDW değerinde Artma (>13) Serum ferritini Erkek < 10 g/L, kadında (postmenopozal) < 10 g/L, (premenepozal) < 5 g/L Serum demiri Erkek < 14 mol/L, kadın < 11 mol/L TDBK değerinde Artma 33

İlgili Kaynaklarsingle.php