Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiTransferrin reseptörü Artma Transferrin satürasyonu < %5 hemen daima demir eksikliği 2.5. Migren ve Epizodik Gerilim Tipi Baş Ağrısı ile Hemoglobin Düzeyleri ve Demir Metabolizması Arasındaki İlişki Baş ağrısı aneminin sık görülen belirtilerinden birisidir. Uzamış demir eksikliği durumunlarında baş ağrısında kronikleşme gözlenebilir. DEA sinde kan oksijen seviyesi ve Hbnin oksijen taşıma kapasitesi azalmıştır. Bu da kan damarlarında genişleme ve kan basıncında değişikliklere yol açarak baş ağrısını tetikleyebilir. Bazı durumlarda ise hafif düzeyde demir eksikliği bulunması ağrılarda seyrekleşmeye ve ağrı şiddetinin hafiflemesine neden olabilir (8). Literatürde, baş ağrısı ile anemi parametreleri arasındaki ilişkinin incelendiği az sayıda çalışma mevcuttur. Admont ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada Hb seviyesi düştükçe baş ağrısı ve migren prevalansında lineer azalma eğilimi gözlenirken, ferritin seviyesi ile baş ağrısı prevalansı arasında ilişki saptanmamıştır (8). Hamile kadınlarda yapılan bir çalışmada başağrısı ile anemi arasında pozitif ilişki olduğu gösterilmiştir. Baş ağrısı olan kadınların ortalama Hb değerleri baş ağrısı olmayanlardan belirgin olarak düşük saptanmıştır. Ancak bu çalışmada populasyonun yaklaşık yarısının Hb değeri 10 g/dl nin altında bulunmuştur (36). Hb değeri 7 g/dl nin altında olan şiddetli anemilerde baş ağrısının, hipoksi ve intrakraniyal vazodilatasyon sonucu geliştiği belirtilmektedir (38). Demir eksikliği ve Hb düşüklüğünün baş ağrısı ile olan ilişkisinin yanı sıra vücutta demir birikimi ya da Htc yüksekliğinin olduğu durumlarla da baş ağrısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Yüksek hemoglobin düzeylerinin kan vizkozitesini arttırarak baş ağrısını tetikleyeceği yönünde görüşler belirtilmiştir (39,40). Hipervizkozitenin mikrosirkülasyonu bozarak başağrısına yol açtığı, artmış vizkoziteye hematokrit artışı yanında trombosit adezyonunda artış ve eritrosit sayısında artışın da katkıda bulunduğu belirtilmektedir (40). Artmış Hb seviyesi kan viskozitesinde artışa ve hipoksi tablosu ile dokulara oksijen taşınmasını azalmaya yol açar. Ayrıca santral sinir sisteminde çeşitli 3434. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

demir
düzeyleri
ağrı
ağrısı
olan
anemi


34. SAYFA ICERIGI

Transferrin reseptörü Artma Transferrin satürasyonu < %5 hemen daima demir eksikliği 2.5. Migren ve Epizodik Gerilim Tipi Baş Ağrısı ile Hemoglobin Düzeyleri ve Demir Metabolizması Arasındaki İlişki Baş ağrısı aneminin sık görülen belirtilerinden birisidir. Uzamış demir eksikliği durumunlarında baş ağrısında kronikleşme gözlenebilir. DEA sinde kan oksijen seviyesi ve Hbnin oksijen taşıma kapasitesi azalmıştır. Bu da kan damarlarında genişleme ve kan basıncında değişikliklere yol açarak baş ağrısını tetikleyebilir. Bazı durumlarda ise hafif düzeyde demir eksikliği bulunması ağrılarda seyrekleşmeye ve ağrı şiddetinin hafiflemesine neden olabilir (8). Literatürde, baş ağrısı ile anemi parametreleri arasındaki ilişkinin incelendiği az sayıda çalışma mevcuttur. Admont ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada Hb seviyesi düştükçe baş ağrısı ve migren prevalansında lineer azalma eğilimi gözlenirken, ferritin seviyesi ile baş ağrısı prevalansı arasında ilişki saptanmamıştır (8). Hamile kadınlarda yapılan bir çalışmada başağrısı ile anemi arasında pozitif ilişki olduğu gösterilmiştir. Baş ağrısı olan kadınların ortalama Hb değerleri baş ağrısı olmayanlardan belirgin olarak düşük saptanmıştır. Ancak bu çalışmada populasyonun yaklaşık yarısının Hb değeri 10 g/dl nin altında bulunmuştur (36). Hb değeri 7 g/dl nin altında olan şiddetli anemilerde baş ağrısının, hipoksi ve intrakraniyal vazodilatasyon sonucu geliştiği belirtilmektedir (38). Demir eksikliği ve Hb düşüklüğünün baş ağrısı ile olan ilişkisinin yanı sıra vücutta demir birikimi ya da Htc yüksekliğinin olduğu durumlarla da baş ağrısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Yüksek hemoglobin düzeylerinin kan vizkozitesini arttırarak baş ağrısını tetikleyeceği yönünde görüşler belirtilmiştir (39,40). Hipervizkozitenin mikrosirkülasyonu bozarak başağrısına yol açtığı, artmış vizkoziteye hematokrit artışı yanında trombosit adezyonunda artış ve eritrosit sayısında artışın da katkıda bulunduğu belirtilmektedir (40). Artmış Hb seviyesi kan viskozitesinde artışa ve hipoksi tablosu ile dokulara oksijen taşınmasını azalmaya yol açar. Ayrıca santral sinir sisteminde çeşitli 34

İlgili Kaynaklarsingle.php