Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiHb Htc MCV MCH MCHC Plt

Tablo 3.1: Normal hemogram değerleri 12-18 g/dl %37-52 80-99 fl 27-31 pg 32-36 g/dl 130-400 103 uL

Serum De, DeBK düzeyleri Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı laboratuarında Modüler P cihazında kalorimetrik yöntemle ölçüldü. Laboratuarda için kabul edilen normal değer aralıkları tablo 3.2de belirtilmiştir.

De DeBK

Tablo 3.2: Normal serum De, DeBK düzeyleri

erkek

59-158 ug/dl

kadın

37-145 ug/dl

148-450 ug/dl

Vitamin B12 (220-925 pg/ml); folik asit (4,2-19,9 ng/ml) düzeyleri Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı laboratuarında Modüler E 170 cihazında kompetisyon prensibi ile, ferritin (10-120 ng/ml) ise Modüler E 170 cihazında sandviç prensibi ile ölçüldü.

3838. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yenidoğan ünitesinde sarılık nedeniyle yatırılan bebeklerde etiyoloji, tedavi, klinik ve laboratuvar özelliklerinin incelenmesi. - Sayfa 40
d) Glukoz- 6- fosfat dehidrogenaz eksikliği. 7) Doğumdan sonraki yedinci günde alınan serum örneklerinde TSH seviyesinin >20 IU/ml, TT4 seviyesinin <6 mcg/dl ya da sT4 seviyesinin <0.9 ng/dl olması konjenital hipotiroidi için anlamlı kabul edildi. 8) Uzamış sarılık kriteri, 15. günden sonra hâla klinik sarılığın olmasıdır. Kriterlere uygun hastalara fototerapi uygulanırken her üç saatte bir besl...
Yenidoğan bebeklerde hiperbilirubineminin Troponin I ve ProBNP düzeylerine etkisi - Sayfa 46
9) Suprapubik idrar örneklerinde üreme saptanması 10) TSH taramasında geri çağrılan bebekler 11) Ağırlıklı formula mama ile beslenme 12) Annenin ilaç tedavisi alıyor olması 13) Kardeşinde sarılık öyküsünün olması 14) Kan değişimi uygulanan bebekler 15) Ailede Gilbert veya Crigler Najjar hastalığı öyküsünün olması 16) Sarılığın ilk 48 saat içinde başlaması 17) Daha önce fototerapi almış olması 18) ...

38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değer
dalı
laboratuarında
serum
anabilim
düzeyleri


38. SAYFA ICERIGI

Hb Htc MCV MCH MCHC Plt

Tablo 3.1: Normal hemogram değerleri 12-18 g/dl %37-52 80-99 fl 27-31 pg 32-36 g/dl 130-400 103 uL

Serum De, DeBK düzeyleri Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı laboratuarında Modüler P cihazında kalorimetrik yöntemle ölçüldü. Laboratuarda için kabul edilen normal değer aralıkları tablo 3.2de belirtilmiştir.

De DeBK

Tablo 3.2: Normal serum De, DeBK düzeyleri

erkek

59-158 ug/dl

kadın

37-145 ug/dl

148-450 ug/dl

Vitamin B12 (220-925 pg/ml); folik asit (4,2-19,9 ng/ml) düzeyleri Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı laboratuarında Modüler E 170 cihazında kompetisyon prensibi ile, ferritin (10-120 ng/ml) ise Modüler E 170 cihazında sandviç prensibi ile ölçüldü.

38

İlgili Kaynaklarsingle.php