Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisi4. İSTATİSTİKSEL ANALİZ Cinsiyet ile gruplar arasındaki ilişkinin araştırılmasında pearson ki-kare analizi, yaş, Hb, Htc, MCV, MCH, MCHC, Plt, De DeBK, ferritin değerleri bakımından migren ve EGTBA gruplarının karşılaştırılmasında ise independent ttest kullanılmıştır. Ayrıca ağrı şiddeti bakımından migren ve EGTBA gruplarının karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Değişkenler arası doğrusal ilişkilerin belirlenmesinde Spearman rank korelasyon testi kullanılmıştır. I. tip hata yapma olasılığı %5 olarak alınmıştır. Bu araştırma için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 11 paket programı kullanıldı. Tüm istatistiksel hesaplamalarda anlamlılık sınırı p<0.05 olarak kabul edildi. 3939. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

arası
istatistiksel
migren
analiz
arasındaki
pearson


39. SAYFA ICERIGI

4. İSTATİSTİKSEL ANALİZ Cinsiyet ile gruplar arasındaki ilişkinin araştırılmasında pearson ki-kare analizi, yaş, Hb, Htc, MCV, MCH, MCHC, Plt, De DeBK, ferritin değerleri bakımından migren ve EGTBA gruplarının karşılaştırılmasında ise independent ttest kullanılmıştır. Ayrıca ağrı şiddeti bakımından migren ve EGTBA gruplarının karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Değişkenler arası doğrusal ilişkilerin belirlenmesinde Spearman rank korelasyon testi kullanılmıştır. I. tip hata yapma olasılığı %5 olarak alınmıştır. Bu araştırma için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 11 paket programı kullanıldı. Tüm istatistiksel hesaplamalarda anlamlılık sınırı p<0.05 olarak kabul edildi. 39

İlgili Kaynaklarsingle.php