Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiÖZET
Demirel H, Migren Ve Epizodik Gerilim Tipi Baş Ağrılarının Hematolojik Parametreler ile İlişkisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Tezi. Zonguldak, 2007
Migren ve gerilim tip baş ağrıları (GTBA) günlük yaşam aktivitelerini etkileyen, en sık görülen birincil baş ağrılarıdır. Nöroloji pratiğinde, baş ağrıları ile hematolojik hastalıklar (anemi, polistemia, hemakromatozis) arasındaki ilişki kabul görmesine rağmen, epizodik gerilim tip baş ağrılı (EGTBA) ve migrenli hastalarda demir metabolizması ve eksikliğinin incelendiği çalışmaların sayısı sınırlıdır. Biz bu çalışmada, primer baş ağrıları (migren ve EGTBA) ile demir eksikliği anemisi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. Çalışmaya Aralık 2005-Temmuz 2007 tarihleri arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji ve Baş ağrısı polikliniklerinde tanısı konan ve takip edilen, 132 migren ve 120 EGTBA hastası dahil edildi. Tanı için, Uluslararası baş ağrısı derneği (IHS) 2004 yılı baş ağısı hastalıkları için tanı kriterleri kullanıldı. Tüm hastalarda tam kan sayımı, serum demir (De), demir bağlama kapasitesi (DeBK), ferritin, platelet (Plt), vitamin B12 ve folik asit düzeyleri incelendi. Tüm veriler, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 11 paket programı ile analiz edildi. Bağımsız student t test, Mann-Whitney U, Spearman rank korelasyon, pearson ki-kare testleri kullanıldı. Anlamlılık sınırı p<0.05 olarak kabul edildi. Migren grubunda, baş ağrısı sıklığı arttıkça DeBK düzeyinde azalma (r=-0,184, p=0,035), ferritin düzeyinde artış (r=0,187, p=0,032) saptandı. Ağrı sıklığı ile hemoglobin (Hb), hematokrit (Htc), serum De ve Plt düzeyleri arasında ilişki saptanmadı. EGTBA hastalarında, ağrı sıklığı arttıkça Hb (r=-0,252, p=0,005), Htc (r=-0,208, p=0,023), ferritin (r=-0,260, p=0,004) değerlerinde azalma, DeBK (r=0,214, p=0,019) düzeyinde artış saptandı. Baş ağrısı sıklığı ile serum De ve Plt düzeyleri arasında ilişki saptanmadı. Her iki grupta, hastalık süresi ve ağrı şiddeti ile hematolojik parametreler arasında ilişki saptanmadı. Sonuç olarak, primer baş ağrısı hastalarında özellikle GTBA da demir metabolizmasının incelenmesi tedavinin planlanmasında yardımcı olacaktır. Anahtar kelimeler: Migren, epizodik gerilim tipi baş ağrısı, demir eksikliği anemisi. 44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

migren
ağrısı
egtba
ağrı
gtba
arasında


4. SAYFA ICERIGI

ÖZET
Demirel H, Migren Ve Epizodik Gerilim Tipi Baş Ağrılarının Hematolojik Parametreler ile İlişkisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Tezi. Zonguldak, 2007
Migren ve gerilim tip baş ağrıları (GTBA) günlük yaşam aktivitelerini etkileyen, en sık görülen birincil baş ağrılarıdır. Nöroloji pratiğinde, baş ağrıları ile hematolojik hastalıklar (anemi, polistemia, hemakromatozis) arasındaki ilişki kabul görmesine rağmen, epizodik gerilim tip baş ağrılı (EGTBA) ve migrenli hastalarda demir metabolizması ve eksikliğinin incelendiği çalışmaların sayısı sınırlıdır. Biz bu çalışmada, primer baş ağrıları (migren ve EGTBA) ile demir eksikliği anemisi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. Çalışmaya Aralık 2005-Temmuz 2007 tarihleri arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji ve Baş ağrısı polikliniklerinde tanısı konan ve takip edilen, 132 migren ve 120 EGTBA hastası dahil edildi. Tanı için, Uluslararası baş ağrısı derneği (IHS) 2004 yılı baş ağısı hastalıkları için tanı kriterleri kullanıldı. Tüm hastalarda tam kan sayımı, serum demir (De), demir bağlama kapasitesi (DeBK), ferritin, platelet (Plt), vitamin B12 ve folik asit düzeyleri incelendi. Tüm veriler, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 11 paket programı ile analiz edildi. Bağımsız student t test, Mann-Whitney U, Spearman rank korelasyon, pearson ki-kare testleri kullanıldı. Anlamlılık sınırı p<0.05 olarak kabul edildi. Migren grubunda, baş ağrısı sıklığı arttıkça DeBK düzeyinde azalma (r=-0,184, p=0,035), ferritin düzeyinde artış (r=0,187, p=0,032) saptandı. Ağrı sıklığı ile hemoglobin (Hb), hematokrit (Htc), serum De ve Plt düzeyleri arasında ilişki saptanmadı. EGTBA hastalarında, ağrı sıklığı arttıkça Hb (r=-0,252, p=0,005), Htc (r=-0,208, p=0,023), ferritin (r=-0,260, p=0,004) değerlerinde azalma, DeBK (r=0,214, p=0,019) düzeyinde artış saptandı. Baş ağrısı sıklığı ile serum De ve Plt düzeyleri arasında ilişki saptanmadı. Her iki grupta, hastalık süresi ve ağrı şiddeti ile hematolojik parametreler arasında ilişki saptanmadı. Sonuç olarak, primer baş ağrısı hastalarında özellikle GTBA da demir metabolizmasının incelenmesi tedavinin planlanmasında yardımcı olacaktır. Anahtar kelimeler: Migren, epizodik gerilim tipi baş ağrısı, demir eksikliği anemisi. 4

İlgili Kaynaklarsingle.php