Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisi5. BULGULAR
Çalışmaya 132 migren, 120 EGTBA hastası dahil edildi. Migren tanısı alan hastaların 14ü erkek (%10.6), 118i kadın (%89.4), EGTBA hastalarının 26sı erkek (%21.7), 94ü kadındı (%78.3) (Şekil 4.1).
140 Migren E 120 Migren K
100
EGTBA E
80
60 EGTBA K
40 20
0
Şekil 4.1:Her iki grupta hastaların cinsiyetlere göre dağılımı
Migren hastalarının yaş ortalaması 37.48, EGTBA hastalarının ise 40.29.4 idi. İki grup arasında yaş dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p= 0.01).
Migren hastalarında hastalık süresi ortalama 11.47.9 yıl iken, EGTBA hastalarının ortalama 7.36.7 yıldır baş ağrısı yakınması mevcuttu.
Her iki grupta ortalama VAS değerlerine bakıldığında migren grubunda 8.51.2, EGTBAda 6.51.4 olarak saptandı ve bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı idi (p= 0.0001).
Ortalama atak sıklığı migren hastalarında 1 ay içinde 4.13.3 iken, EGTBA hastalarında 5.63.9 idi. Bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p= 0.01).
Migren grubunda EGTBA grubuna göre hastalık süresi ve ağrı şiddeti daha yüksek bulundu ve bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı idi (p= 0.0001).
4040. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

arasında
ortalama
fark
grup
süresi
hastaların


40. SAYFA ICERIGI

5. BULGULAR
Çalışmaya 132 migren, 120 EGTBA hastası dahil edildi. Migren tanısı alan hastaların 14ü erkek (%10.6), 118i kadın (%89.4), EGTBA hastalarının 26sı erkek (%21.7), 94ü kadındı (%78.3) (Şekil 4.1).
140 Migren E 120 Migren K
100
EGTBA E
80
60 EGTBA K
40 20
0
Şekil 4.1:Her iki grupta hastaların cinsiyetlere göre dağılımı
Migren hastalarının yaş ortalaması 37.48, EGTBA hastalarının ise 40.29.4 idi. İki grup arasında yaş dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p= 0.01).
Migren hastalarında hastalık süresi ortalama 11.47.9 yıl iken, EGTBA hastalarının ortalama 7.36.7 yıldır baş ağrısı yakınması mevcuttu.
Her iki grupta ortalama VAS değerlerine bakıldığında migren grubunda 8.51.2, EGTBAda 6.51.4 olarak saptandı ve bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı idi (p= 0.0001).
Ortalama atak sıklığı migren hastalarında 1 ay içinde 4.13.3 iken, EGTBA hastalarında 5.63.9 idi. Bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p= 0.01).
Migren grubunda EGTBA grubuna göre hastalık süresi ve ağrı şiddeti daha yüksek bulundu ve bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı idi (p= 0.0001).
40

İlgili Kaynaklarsingle.php