Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiTablo 4.1:Her iki grupta yaş, hastalık süresi, baş ağrı sıklık ve şiddet

dağılımı

Migren

EGTBA

P

Yaş/yıl

37,48

40,29,4

0.01

Süre/yıl

11,47,9

7,36,7

0.0001

Sıklık/gün

4,13,3

5,63,9

0.01

Şiddet (VAS)

8.51.2

6.51,4

0.0001

Migren ve EGTBA gruplarında yaş dağılımı Şekil 4.2de belirtilmiştir

sayı (n)

60 50 40 30 20 10
0 20-30 31-40 41-50 51-60 yaş

migren EGTBA

Şekil 4.2 : Migren ve EGTBA gruplarında yaş dağılımı

Tüm hastalar arasında, 170 (%69) hastada herhangi bir sistemik hastalık öyküsü yoktu. 26 (%12) hastada antihipertansif tedavi ile kontrol altında olan hipertansiyon, 2 (%1) hastada diabetes mellitus öyküsü vardı. 14 (%6) hastada anksiyete bozukluğu (panik atak, obsesif kompulsif bozukluk), 24 (%10) hastada 1 yıldan daha uzun süre önce geçirilmiş operasyon, 4 (%2) hastada ise gastrointestinal sistem hastalık öyküsü vardı. (Şekil 4.3).

4141. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastalık
hastalar
migren
arasında
süre
süresi


41. SAYFA ICERIGI

Tablo 4.1:Her iki grupta yaş, hastalık süresi, baş ağrı sıklık ve şiddet

dağılımı

Migren

EGTBA

P

Yaş/yıl

37,48

40,29,4

0.01

Süre/yıl

11,47,9

7,36,7

0.0001

Sıklık/gün

4,13,3

5,63,9

0.01

Şiddet (VAS)

8.51.2

6.51,4

0.0001

Migren ve EGTBA gruplarında yaş dağılımı Şekil 4.2de belirtilmiştir

sayı (n)

60 50 40 30 20 10
0 20-30 31-40 41-50 51-60 yaş

migren EGTBA

Şekil 4.2 : Migren ve EGTBA gruplarında yaş dağılımı

Tüm hastalar arasında, 170 (%69) hastada herhangi bir sistemik hastalık öyküsü yoktu. 26 (%12) hastada antihipertansif tedavi ile kontrol altında olan hipertansiyon, 2 (%1) hastada diabetes mellitus öyküsü vardı. 14 (%6) hastada anksiyete bozukluğu (panik atak, obsesif kompulsif bozukluk), 24 (%10) hastada 1 yıldan daha uzun süre önce geçirilmiş operasyon, 4 (%2) hastada ise gastrointestinal sistem hastalık öyküsü vardı. (Şekil 4.3).

41

İlgili Kaynaklarsingle.php