Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisi180 160 140 120 100 sayı
80 60 40 20
0

hastalık

yok nörooppesrikaisaytdrohitmnk
diğer

Şekil 4.3: Bütün hastalarda eşlik eden hastalık dağılımı
Sigara kullanım oranı migren grubunda %23.7, EGTBA grubunda ise %27.5 idi. Sigara kullanımı açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.465). Migren grubunda sigara kullananlarda Hb (p=0.025), Htc (p=0.013) değerleri sigara kullanmayanlara oranla daha yüksekti. EGTBAnda ise sigara kullanan grupta Hb (p=0.02), Htc (p=0.001), MCV (p=0.02), MCH (p=0.029) değerleri kullanmayanlara göre anlamlı olarak yüksekti.
Ortalama Hb değerleri migren hastalarında 12.91.6 g/dl, EGTBA hastalarında ise 13.11.7 g/dl idi. Ortalama Htc değerleri migren grubunda %38.24.2 olarak saptanırken, EGTBA grubunda %38.74.7 idi. Ortalama Hb ve Htc değerleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.5, p=0.3).
Ortalama MCV değeri migren grubunda 84.76.7 fl, EGTBA grubunda 85.36.3 fl, MCH migrende 28.82.7 pg, EGTBAda 28.92.6 pg, MCHC ise migren hastalarında 33.91.2 g/dl, EGTBA hastalarında 33.91.1 g/dl olarak saptandı. Ortalama MCV, MCH ve MCHC değerleri yönünden bakıldığında, her
4242. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Talasemi minörlü çocuklarda IGF-1 ve çinko düzeyleri - Sayfa 46
Çalışma grubunda ortalama Hb değeri 10,75±1,16 g/dl, kontrol grubunda 13,34±1,06 g/dl’dir. Çalışma grubunun medyan MCV değeri 59,9 fL, MCH değeri 19,5 pg, MCHC değeri 32,55 g/dl iken, kontrol grubunun medyan MCV değeri 82,1fL, MCH değeri 27,75 pg, MCHC değeri 33,75 g/dl’dir. İki grup karşılaştırıldığında beklenildiği gibi talasemi minörlü çalışma grubunda Hb, MCV, MCH ve MCHC değerleri anlamlı şek...

42. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mchc
değerleri
anlamlı
fark
ortalama
istatistiksel


42. SAYFA ICERIGI

180 160 140 120 100 sayı
80 60 40 20
0

hastalık

yok nörooppesrikaisaytdrohitmnk
diğer

Şekil 4.3: Bütün hastalarda eşlik eden hastalık dağılımı
Sigara kullanım oranı migren grubunda %23.7, EGTBA grubunda ise %27.5 idi. Sigara kullanımı açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.465). Migren grubunda sigara kullananlarda Hb (p=0.025), Htc (p=0.013) değerleri sigara kullanmayanlara oranla daha yüksekti. EGTBAnda ise sigara kullanan grupta Hb (p=0.02), Htc (p=0.001), MCV (p=0.02), MCH (p=0.029) değerleri kullanmayanlara göre anlamlı olarak yüksekti.
Ortalama Hb değerleri migren hastalarında 12.91.6 g/dl, EGTBA hastalarında ise 13.11.7 g/dl idi. Ortalama Htc değerleri migren grubunda %38.24.2 olarak saptanırken, EGTBA grubunda %38.74.7 idi. Ortalama Hb ve Htc değerleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.5, p=0.3).
Ortalama MCV değeri migren grubunda 84.76.7 fl, EGTBA grubunda 85.36.3 fl, MCH migrende 28.82.7 pg, EGTBAda 28.92.6 pg, MCHC ise migren hastalarında 33.91.2 g/dl, EGTBA hastalarında 33.91.1 g/dl olarak saptandı. Ortalama MCV, MCH ve MCHC değerleri yönünden bakıldığında, her
42

İlgili Kaynaklarsingle.php