Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiiki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.38, p=0.66, p=0.95).
Ortalama platelet sayısı migren hastalarında 280.163 103 ul EGTBA hastalarında 25569.9 103 ul olarak saptandı ve her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p= 0.03).
Ortalama serum De değeri migren grubunda 76.743.2 ug/dl, EGTBA grubunda ise 74.639.8 ug/dl idi. Ortalama DeBK migrende 374.1 56.9 ug/dl, EGTBAda 372.462.5 ug/dl olarak bulundu. Her iki grupta ortalama serum ferritin değerlerine bakıldığında migren grubunda 35.838.1, EGTBAda ise 41.350.8 olarak tesbit edildi. Ortalama serum De, DeBK ve ferritin değerleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.70, p=0.83, p=0.32).
Migren grubunda serum Vit. B12 düzeyi 274.8127.5 pg/ml, EGTBA grubunda ise 278.8122.5 pg/ml idi. Serum folik asit düzeyleri migren grubunda 9.77.1ng/ml, EGTBA grubunda ise 1345.4 ng/ml olarak bulundu. Serum Vit. B12 ve Folik asit düzeyleri açısından bakıldığında her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.8, p=0.4).
Migren ve EGTBA hastalarında hastalık süresi, baş ağrı atak sıklığı ve şiddeti ile Hb, Htc, serum de, DeBK, ferritin, Plt değerleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, migren hasta grubunda baş ağrısı sıklığı arttıkça demir bağlama kapasitesinde azalma (r=-0.184, p=0.035), ferritin düzeyinde ise artış (r=0.187, p=0.032) saptandı.
Migren tipi baş ağrısı sıklığı ile Hb (r= 0.171, p=0.050), Htc (r=0.157, p=0.072), Plt (r=0.011,p=0.897), serum De (r=0.111, p=0.206) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı.
Hastalık süresi ile Hb (r=0.061, p=0.491), Htc (r=0.048, p=0.586), Plt (r=0.084, p=0.336), serum De (r=0.033, p=0.736), DeBK (r=-0.091, p=0.298), ferritin (r=0.008, p=0.93) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı.
Benzer şekilde ağrı şiddetinin ölçüldüğü VAS değerleri ile Hb (r=0.014, p=0.873), Htc (r=-0.001, p=0.992), Plt (r=0.168, p=0.055), serum De (r=0.034, p=0.701), DeBK (r=-0.129, p=0.141) ve ferritin (r=0.042, p=0.362) değerleri arasında da anlamlı bir ilişki saptanmadı.
4343. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değerleri
grup
arasında
ferritin
migren
debk


43. SAYFA ICERIGI

iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.38, p=0.66, p=0.95).
Ortalama platelet sayısı migren hastalarında 280.163 103 ul EGTBA hastalarında 25569.9 103 ul olarak saptandı ve her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p= 0.03).
Ortalama serum De değeri migren grubunda 76.743.2 ug/dl, EGTBA grubunda ise 74.639.8 ug/dl idi. Ortalama DeBK migrende 374.1 56.9 ug/dl, EGTBAda 372.462.5 ug/dl olarak bulundu. Her iki grupta ortalama serum ferritin değerlerine bakıldığında migren grubunda 35.838.1, EGTBAda ise 41.350.8 olarak tesbit edildi. Ortalama serum De, DeBK ve ferritin değerleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.70, p=0.83, p=0.32).
Migren grubunda serum Vit. B12 düzeyi 274.8127.5 pg/ml, EGTBA grubunda ise 278.8122.5 pg/ml idi. Serum folik asit düzeyleri migren grubunda 9.77.1ng/ml, EGTBA grubunda ise 1345.4 ng/ml olarak bulundu. Serum Vit. B12 ve Folik asit düzeyleri açısından bakıldığında her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.8, p=0.4).
Migren ve EGTBA hastalarında hastalık süresi, baş ağrı atak sıklığı ve şiddeti ile Hb, Htc, serum de, DeBK, ferritin, Plt değerleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, migren hasta grubunda baş ağrısı sıklığı arttıkça demir bağlama kapasitesinde azalma (r=-0.184, p=0.035), ferritin düzeyinde ise artış (r=0.187, p=0.032) saptandı.
Migren tipi baş ağrısı sıklığı ile Hb (r= 0.171, p=0.050), Htc (r=0.157, p=0.072), Plt (r=0.011,p=0.897), serum De (r=0.111, p=0.206) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı.
Hastalık süresi ile Hb (r=0.061, p=0.491), Htc (r=0.048, p=0.586), Plt (r=0.084, p=0.336), serum De (r=0.033, p=0.736), DeBK (r=-0.091, p=0.298), ferritin (r=0.008, p=0.93) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı.
Benzer şekilde ağrı şiddetinin ölçüldüğü VAS değerleri ile Hb (r=0.014, p=0.873), Htc (r=-0.001, p=0.992), Plt (r=0.168, p=0.055), serum De (r=0.034, p=0.701), DeBK (r=-0.129, p=0.141) ve ferritin (r=0.042, p=0.362) değerleri arasında da anlamlı bir ilişki saptanmadı.
43

İlgili Kaynaklarsingle.php