Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiEGTBA grubuna bakıldığında ise ağrı sıklığı arttıkça Hb (r=-0.252, p=0.005),

Htc (r=-0.208, p=0.023), ferritin (r=-0.260, p=0.004) değerlerinde azalma, serum

DeBK (r=0.214, p=0.019) değerlerinde ise artma saptandı.

Baş ağrısı sıklığı ile Plt (r=-0.094, p=0.308) ve serum De (r=-0.098, p=0.286)

değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Hastalık süresi ile Hb (r=-0.058, p=0.528), Htc (r=-0.05, p=0.550), Plt (r=-

0.136, p=0.139), De (r=0.166, p=0.069), DeBK (r=-0.011, p=0.903), ferritin

(r=0.066 , p=0.473), değerleri arasında anlamlı bir ilişki mevcut değildi.

Ağrı şiddeti ile Hb (r=-0.137, p=0.135), Htc (r= -0.115, p=0.212), Plt

(r=0.060, p=0.517), De (r=-0.071, p=0.442), DeBK (r=0.152, p=0.098) ve ferritin

(r=-0.103 , p=0.262) değerleri arasında da anlamlı ilişki saptanmadı.

Ayrıca migren ve EGTBA grupları cinsiyet ayrımı yapılarak

değerlendirildiğinde, her iki grupta da erkek hastaların ortalama Hb (p=0.0001),

Htc (p=0.0001), MCV (p=0.001), MCH (p=0.009), De (p=0.001), ferritin

(p=0.001) düzeyleri anlamlı olarak yüksek, DeBK (p=0.002) düzeyi ise anlamlı

olarak düşük bulundu. MCHC (p=0.546) ve Plt (p=0.169) düzeyleri açısından

anlamlı fark saptanmadı. Bu sonuca göre her iki grupta da cinsiyetler arası fark

benzer bulunmuştur. Değerlerin dağılımı Tablo 4.2de yer almaktadır,

Tablo 4.2 :Demir eksikliği parametrelerinin ortalamalarının her iki

grupta ve cinsiyetler arasındaki dağılımı

MİGREN

EGTBA

Hb (g/dl) Htc(%) MCV(fl) MCH (pg) MCHC (g/dl) PLT (103ul) De (ug/dl,) DeBK (ug/dl,) Ferritin (ng/ml)

ERKEK (n=14)
15,10 0.95 44,53,1 88,44,2 29,81,1 33,51,7 273,151,2 88,026,9 346,557,0 96,070.2

KADIN (n=118)
12,71,42 37,43,7 84,26,8 28,62,8 33,91,2 28 0.964,3 75,344,6 377,356,2 28,624,3

ERKEK (n=26)
14,91,3 43,93,7 88,15,3 29,92,1 33,9 0.7 235,471,6 104,236,7 345,455,1 90.558,0

KADIN (n=94) 12,571,58 37,23,7 84,56,4 28,62,6 33,81,2 260.368,7 66,536,8 379,962,5 27,639,1

4444. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

arası
değerleri
anlamlı
arasında
egtba
migren


44. SAYFA ICERIGI

EGTBA grubuna bakıldığında ise ağrı sıklığı arttıkça Hb (r=-0.252, p=0.005),

Htc (r=-0.208, p=0.023), ferritin (r=-0.260, p=0.004) değerlerinde azalma, serum

DeBK (r=0.214, p=0.019) değerlerinde ise artma saptandı.

Baş ağrısı sıklığı ile Plt (r=-0.094, p=0.308) ve serum De (r=-0.098, p=0.286)

değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Hastalık süresi ile Hb (r=-0.058, p=0.528), Htc (r=-0.05, p=0.550), Plt (r=-

0.136, p=0.139), De (r=0.166, p=0.069), DeBK (r=-0.011, p=0.903), ferritin

(r=0.066 , p=0.473), değerleri arasında anlamlı bir ilişki mevcut değildi.

Ağrı şiddeti ile Hb (r=-0.137, p=0.135), Htc (r= -0.115, p=0.212), Plt

(r=0.060, p=0.517), De (r=-0.071, p=0.442), DeBK (r=0.152, p=0.098) ve ferritin

(r=-0.103 , p=0.262) değerleri arasında da anlamlı ilişki saptanmadı.

Ayrıca migren ve EGTBA grupları cinsiyet ayrımı yapılarak

değerlendirildiğinde, her iki grupta da erkek hastaların ortalama Hb (p=0.0001),

Htc (p=0.0001), MCV (p=0.001), MCH (p=0.009), De (p=0.001), ferritin

(p=0.001) düzeyleri anlamlı olarak yüksek, DeBK (p=0.002) düzeyi ise anlamlı

olarak düşük bulundu. MCHC (p=0.546) ve Plt (p=0.169) düzeyleri açısından

anlamlı fark saptanmadı. Bu sonuca göre her iki grupta da cinsiyetler arası fark

benzer bulunmuştur. Değerlerin dağılımı Tablo 4.2de yer almaktadır,

Tablo 4.2 :Demir eksikliği parametrelerinin ortalamalarının her iki

grupta ve cinsiyetler arasındaki dağılımı

MİGREN

EGTBA

Hb (g/dl) Htc(%) MCV(fl) MCH (pg) MCHC (g/dl) PLT (103ul) De (ug/dl,) DeBK (ug/dl,) Ferritin (ng/ml)

ERKEK (n=14)
15,10 0.95 44,53,1 88,44,2 29,81,1 33,51,7 273,151,2 88,026,9 346,557,0 96,070.2

KADIN (n=118)
12,71,42 37,43,7 84,26,8 28,62,8 33,91,2 28 0.964,3 75,344,6 377,356,2 28,624,3

ERKEK (n=26)
14,91,3 43,93,7 88,15,3 29,92,1 33,9 0.7 235,471,6 104,236,7 345,455,1 90.558,0

KADIN (n=94) 12,571,58 37,23,7 84,56,4 28,62,6 33,81,2 260.368,7 66,536,8 379,962,5 27,639,1

44

İlgili Kaynaklarsingle.php