Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiHer iki grupta ve her bir cinsiyette hematolojik parametreler ile ağrı özellikleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde, migren tanısı alan erkek hastalarda hastalık süresi arttıkça ferritin değerinin anlamlı olarak azaldığı (r=- 0.617, p=0.019) saptandı. Hastalık süresi ile Hb, Htc, De, DeBK arasında ise anlamlı ilişki saptanmadı. Ağrı sıklık ve şiddeti ile Hb, Htc, De, DeBK, ferritin düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Migren tanısı alan kadın hastalarda ise baş ağrısının sıklığı arttıkça Hb değerlerinin arttığı (r=0.198, p=0.032), DeBK azaldığı (r=-0.193, p=0.036) saptandı. Ağrı sıklığı ile Htc, De, ferritin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Hastalık süresi arttıkça DeBK azalırken (r=-0.183, p=0.047), Hb, Htc, De, ferritin düzeyleri arasında ilişki saptanmadı. Benzer şekilde ağrı şiddeti ile Hb, Htc, De, DeBK, ferritin düzeyleri arasında da anlamlı ilişki mevcut değildi.
EGTBA tanısı alan erkek hastalarda baş ağrısı süresi arttıkça Hb ve Htc değerlerinin azaldığı gözlenirken (r=-0.418, p=0.023, r=-0.403, p=0.041) ağrı süresi ile serum De, DeBK ve ferritin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Ağrı sıklık ve şiddeti ile Hb, Htc, De, DeBK, ferritin değerleri arasında da anlamlı bir ilişki saptanmadı.
EGTBA tanısı alan kadın hastalarda ise baş ağrısı sıklığı arttıkça Hb, DeBK ve ferritin düzeylerinin azaldığı saptandı (r=-0.235, p=0.023, r=0.251 ,p=0.015, r=0.215 ,p=0.038). Baş ağrısı sıklığı ile Htc ve serum De düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmedi. Ağrı süresi ve şiddeti ile Hb, Htc, De, DeBK, ferritin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.
4545. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

arasında
ferritin
ilişki
egtba
migren
ağrı


45. SAYFA ICERIGI

Her iki grupta ve her bir cinsiyette hematolojik parametreler ile ağrı özellikleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde, migren tanısı alan erkek hastalarda hastalık süresi arttıkça ferritin değerinin anlamlı olarak azaldığı (r=- 0.617, p=0.019) saptandı. Hastalık süresi ile Hb, Htc, De, DeBK arasında ise anlamlı ilişki saptanmadı. Ağrı sıklık ve şiddeti ile Hb, Htc, De, DeBK, ferritin düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Migren tanısı alan kadın hastalarda ise baş ağrısının sıklığı arttıkça Hb değerlerinin arttığı (r=0.198, p=0.032), DeBK azaldığı (r=-0.193, p=0.036) saptandı. Ağrı sıklığı ile Htc, De, ferritin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Hastalık süresi arttıkça DeBK azalırken (r=-0.183, p=0.047), Hb, Htc, De, ferritin düzeyleri arasında ilişki saptanmadı. Benzer şekilde ağrı şiddeti ile Hb, Htc, De, DeBK, ferritin düzeyleri arasında da anlamlı ilişki mevcut değildi.
EGTBA tanısı alan erkek hastalarda baş ağrısı süresi arttıkça Hb ve Htc değerlerinin azaldığı gözlenirken (r=-0.418, p=0.023, r=-0.403, p=0.041) ağrı süresi ile serum De, DeBK ve ferritin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Ağrı sıklık ve şiddeti ile Hb, Htc, De, DeBK, ferritin değerleri arasında da anlamlı bir ilişki saptanmadı.
EGTBA tanısı alan kadın hastalarda ise baş ağrısı sıklığı arttıkça Hb, DeBK ve ferritin düzeylerinin azaldığı saptandı (r=-0.235, p=0.023, r=0.251 ,p=0.015, r=0.215 ,p=0.038). Baş ağrısı sıklığı ile Htc ve serum De düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmedi. Ağrı süresi ve şiddeti ile Hb, Htc, De, DeBK, ferritin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.
45

İlgili Kaynaklarsingle.php