Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiazaltarak baş ağrısı sıklığını arttırabileceğini akla getirmektedir. Diğer yandan baş ağrılarını tetikleyen, etkileyen faktörlerin hematolojik parametreler üzerine etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.
Bilindiği gibi ferritin bir akut faz reaktanıdır ve demir depolarının önemli bir göstergesidir. Vanmolkot ve arkadaşları yakın zamanda yaptıkları çalışmada, akut faz rektanlarından CRP düzeylerini genç migren hastalarında normal kontrol grubundan yüksek bulmuşlardır (57). Ağrı sıklığının artışı ile tek başına ferritin yüksekliği ve DeBK de azalmanın, migren ataklarında demirin santral mekanizmalarla ağrı eşiğini düşürmesine ek olarak inflamatuar yanıt, akut faz reaksiyonu gibi kaskadlarla ilişkileri olabileceğini de düşündürmektedir.
DEA varlığında migren tipi baş ağrısı sıklığının artması beklenen bir sonuç gibi görünmekle birlikte bu konuda literatürde az sayıda çalışma yapılmış olması ve çelişkili sonuçların elde edilmesi daha geniş hasta gruplarından oluşturulmuş, kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.
Bu konuda yakın zamanda Admont ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Hb seviyesinin 11,5 g/dl değerinin altında olan olgularda, baş ağrısı sıklığının azaldığı saptanmıştır. İlginç olarak ferritin seviyesi ile baş ağrısı prevalansı arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır (8). Bizim çalışmamızda EGTBA grubunda Hb, Htc ve ferritin düzeyleri azaldıkça, baş ağrı sıklığının arttığı gözlemlendi. Bu durum, EGTBAda düşük Hb değerleri nedeni ile doku hipoksinin arttığı, intrakranial arterlerde vasodilatasyona bağlı olarak ağrı sıklığının artabileceğini akla getirmektedir.
Hamile kadınlarda ağrı karakteri sınıflandırılmadan yapılan bir çalışmada, baş ağrısı ile anemi arasında pozitif ilişki olduğu belirtilmiş ve bu çalışmada populasyonun yaklaşık %50sinin Hb değeri 10 g/dlnin, %6,4ünün Hb değeri ise 8 g/dlnin altında saptanmıştır. Baş ağrısı olan kadınların ortalama Hb değerleri baş ağrısı olmayanlardan belirgin olarak düşük bulunmuştur (37). Bizim çalışmamızda migren ve EGTBA hastalarının ortalama Hb değeri normal sınırlardaydı. Toplam 22 hastanın Hb değeri 11 g/dl altında, 2 hastanın ise 7 g/dlnin altında idi.
Her iki grupta kadın hastaların ortalama Hb değerleri erkek hastaların değerlerinden düşük idi. Migrenli (12,7 g/dl) ve EGTBA (12,57 g/dl)lı kadın
4949. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ilişki
ağrısı
ağrı
düzeyleri
migren
arasında


49. SAYFA ICERIGI

azaltarak baş ağrısı sıklığını arttırabileceğini akla getirmektedir. Diğer yandan baş ağrılarını tetikleyen, etkileyen faktörlerin hematolojik parametreler üzerine etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.
Bilindiği gibi ferritin bir akut faz reaktanıdır ve demir depolarının önemli bir göstergesidir. Vanmolkot ve arkadaşları yakın zamanda yaptıkları çalışmada, akut faz rektanlarından CRP düzeylerini genç migren hastalarında normal kontrol grubundan yüksek bulmuşlardır (57). Ağrı sıklığının artışı ile tek başına ferritin yüksekliği ve DeBK de azalmanın, migren ataklarında demirin santral mekanizmalarla ağrı eşiğini düşürmesine ek olarak inflamatuar yanıt, akut faz reaksiyonu gibi kaskadlarla ilişkileri olabileceğini de düşündürmektedir.
DEA varlığında migren tipi baş ağrısı sıklığının artması beklenen bir sonuç gibi görünmekle birlikte bu konuda literatürde az sayıda çalışma yapılmış olması ve çelişkili sonuçların elde edilmesi daha geniş hasta gruplarından oluşturulmuş, kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.
Bu konuda yakın zamanda Admont ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Hb seviyesinin 11,5 g/dl değerinin altında olan olgularda, baş ağrısı sıklığının azaldığı saptanmıştır. İlginç olarak ferritin seviyesi ile baş ağrısı prevalansı arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır (8). Bizim çalışmamızda EGTBA grubunda Hb, Htc ve ferritin düzeyleri azaldıkça, baş ağrı sıklığının arttığı gözlemlendi. Bu durum, EGTBAda düşük Hb değerleri nedeni ile doku hipoksinin arttığı, intrakranial arterlerde vasodilatasyona bağlı olarak ağrı sıklığının artabileceğini akla getirmektedir.
Hamile kadınlarda ağrı karakteri sınıflandırılmadan yapılan bir çalışmada, baş ağrısı ile anemi arasında pozitif ilişki olduğu belirtilmiş ve bu çalışmada populasyonun yaklaşık %50sinin Hb değeri 10 g/dlnin, %6,4ünün Hb değeri ise 8 g/dlnin altında saptanmıştır. Baş ağrısı olan kadınların ortalama Hb değerleri baş ağrısı olmayanlardan belirgin olarak düşük bulunmuştur (37). Bizim çalışmamızda migren ve EGTBA hastalarının ortalama Hb değeri normal sınırlardaydı. Toplam 22 hastanın Hb değeri 11 g/dl altında, 2 hastanın ise 7 g/dlnin altında idi.
Her iki grupta kadın hastaların ortalama Hb değerleri erkek hastaların değerlerinden düşük idi. Migrenli (12,7 g/dl) ve EGTBA (12,57 g/dl)lı kadın
49

İlgili Kaynaklarsingle.php