Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisihastaların ortalama hemoglobin değerleri arasında fark saptanmadı. Benzer bulgular serum ferritin ve serum De düzeyleri için de geçerli idi.
Çalışmada, migrenli erkek hastalarda hastalık süresi arttıkça ferritin değerinin azaldığı, EGTBAlı erkek hastalarda ise hastalık süresi arttıkça Hb ve Htc değerlerinin azaldığı gözlendi. Migrenli kadın hastalarda baş ağrı sıklığı arttıkça Hb değerlerinde artış saptanırken, EGTBAlı kadın hastalarda baş ağrı sıklığı arttıkça Hb, DeBK ve ferritin düzeylerinin azaldığı saptandı. Her iki grupta erkek cinsiyette hastalık süresinin, kadın cinsiyette ise baş ağrı sıklığının bu hematolojik parametlerle ilişkisi dikkati çekmekte idi. Her bir grupta ve her bir cinsiyete bu parametreler arasındaki ilişkinin ayrıntılı değerlendirilmesi ve yorumlanabilmesi için her bir grupta hasta sayılarının arttırıldığı, kontrol grubunun bulunduğu çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Çalışmada, sigara kullanım oranları açısından her iki grupta farklılık saptanmazken, sigara kullanım öyküsü olan hastalarda Hb ve Htc değerleri, kullanmayan hastaların değerlerinden yüksekti. Bu durum, her iki grupta ortalama Hb değerlerinin normal sınırlarda olmasına katkıda bulunmuş olabilir. Çalışmamızda sigara kullanan hasta sayısının az olması nedeni ile kullanan ve kullanmayan gruplar arasında ağrı özellikleri ayrı ayrı değerlendirilmemiştir.
Demir eksikliği ve Hb düşüklüğünün baş ağrısı ile olan ilişkisinin yanı sıra vücutta demir birikimi ya da Htc yüksekliğinin olduğu durumlar da baş ağrıları ile ilişkili olabilmektedir. Yüksek Hb düzeylerinin kan vizkozitesini arttırarak baş ağrısını tetikleyeceği yönünde görüşler bildirilmiştir (39,40). Baş ağrısı, hiperviskosite ile karakterize polistemia vera tablosunun da en yaygın belirtisidir. Burada hipervizkozitenin mikrosirkülasyonu bozarak ağrıya yol açtığı düşünülmektedir (40).
Bianchi ve arkadaşları migrende hematokritin normal sınırlarda olmasına rağmen kan vizkozitesinde artış olduğunu belirtmişlerdir (58). Artmış vizkoziteye hematokrit artışı yanında trombosit adezyonunda artış ve eritrosit artışı katkıda bulunmaktadır. Hb seviyesindeki artış kan viskozitesini arttırırken hipoksi de dokulara oksijen taşınmasını azaltmaktadır.
Çalışmamızda migren ve EGTBA hastalarının ortalama Hb ve Htc değerleri birbirine yakınken, migren hastalarında ortalama platelet değerleri EGTBA
5050. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ağrısı
ağrı
arasında
migren
düzeyleri
parametreler


50. SAYFA ICERIGI

hastaların ortalama hemoglobin değerleri arasında fark saptanmadı. Benzer bulgular serum ferritin ve serum De düzeyleri için de geçerli idi.
Çalışmada, migrenli erkek hastalarda hastalık süresi arttıkça ferritin değerinin azaldığı, EGTBAlı erkek hastalarda ise hastalık süresi arttıkça Hb ve Htc değerlerinin azaldığı gözlendi. Migrenli kadın hastalarda baş ağrı sıklığı arttıkça Hb değerlerinde artış saptanırken, EGTBAlı kadın hastalarda baş ağrı sıklığı arttıkça Hb, DeBK ve ferritin düzeylerinin azaldığı saptandı. Her iki grupta erkek cinsiyette hastalık süresinin, kadın cinsiyette ise baş ağrı sıklığının bu hematolojik parametlerle ilişkisi dikkati çekmekte idi. Her bir grupta ve her bir cinsiyete bu parametreler arasındaki ilişkinin ayrıntılı değerlendirilmesi ve yorumlanabilmesi için her bir grupta hasta sayılarının arttırıldığı, kontrol grubunun bulunduğu çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Çalışmada, sigara kullanım oranları açısından her iki grupta farklılık saptanmazken, sigara kullanım öyküsü olan hastalarda Hb ve Htc değerleri, kullanmayan hastaların değerlerinden yüksekti. Bu durum, her iki grupta ortalama Hb değerlerinin normal sınırlarda olmasına katkıda bulunmuş olabilir. Çalışmamızda sigara kullanan hasta sayısının az olması nedeni ile kullanan ve kullanmayan gruplar arasında ağrı özellikleri ayrı ayrı değerlendirilmemiştir.
Demir eksikliği ve Hb düşüklüğünün baş ağrısı ile olan ilişkisinin yanı sıra vücutta demir birikimi ya da Htc yüksekliğinin olduğu durumlar da baş ağrıları ile ilişkili olabilmektedir. Yüksek Hb düzeylerinin kan vizkozitesini arttırarak baş ağrısını tetikleyeceği yönünde görüşler bildirilmiştir (39,40). Baş ağrısı, hiperviskosite ile karakterize polistemia vera tablosunun da en yaygın belirtisidir. Burada hipervizkozitenin mikrosirkülasyonu bozarak ağrıya yol açtığı düşünülmektedir (40).
Bianchi ve arkadaşları migrende hematokritin normal sınırlarda olmasına rağmen kan vizkozitesinde artış olduğunu belirtmişlerdir (58). Artmış vizkoziteye hematokrit artışı yanında trombosit adezyonunda artış ve eritrosit artışı katkıda bulunmaktadır. Hb seviyesindeki artış kan viskozitesini arttırırken hipoksi de dokulara oksijen taşınmasını azaltmaktadır.
Çalışmamızda migren ve EGTBA hastalarının ortalama Hb ve Htc değerleri birbirine yakınken, migren hastalarında ortalama platelet değerleri EGTBA
50

İlgili Kaynaklarsingle.php