Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisi7. SONUÇ
Migren ve EGTBA hastalarında baş ağrı özellikleri ile hematolojik parametreler (özellikle demir eksikliği anemisi ile ilgili) arasındaki ilişkiyi araştırmak amacı ile yaptığımız çalışmanın sonucunda, migren hastalarında baş ağrısı sıklığı arttıkça DeBKda azalma, ferritin düzeylerinde ise artış saptandı. Ağrı sıklığı ile Hb, Htc, Plt, serum De düzeyleri arasında herhangi bir ilişki saptanmadı.
EGTBA tanısı alan hastalarda ise ağrı sıklığı arttıkça Hb, Htc, ferritin düzeylerinde azalma, DeBK düzeyinde ise artış saptandı. Serum De ve Plt değerleri ile ağrı sıklığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Her iki grupta, hastalık süresi ve ağrı şiddeti ile Hb, Htc, Plt, De, DeBK, ferritin değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı.
Bu sonuçlar ışığında migren ve EGTBA hastalarında tam kan sayımı başta olmak üzere demir metabolizmasıyla ilişkili parametrelerin (ferritin, DeBK, serum De) incelenmesi önemlidir.
EGTBA hastalarında öncelik taşımakla birlikte saptanan demir eksikliğinin tedavisi ağrı sıklığının azaltılmasında, ağrıların kronikleşmesinin önlenmesinde ve baş ağrısı tedavisinin planlanmasında önemli rol oynayacaktır.
Şüphesiz bizim çalışmamızın da kısıtlılıkları arasında yer alan hasta sayısının fazla olduğu, baş ağrısı olmayan bir kontrol grubu ile hematolojik parametrelerin değerlendirildiği, geniş kontrollü çalışmaların yapılması, migren ve EGTBAnın patogenezi ve tedavisi konularında soru işareti olan noktaların aydınlatılmasında faydalı olacaktır.
5252. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

migren
egtba
ağrı
ağrısı
arasında
sıklığı


52. SAYFA ICERIGI

7. SONUÇ
Migren ve EGTBA hastalarında baş ağrı özellikleri ile hematolojik parametreler (özellikle demir eksikliği anemisi ile ilgili) arasındaki ilişkiyi araştırmak amacı ile yaptığımız çalışmanın sonucunda, migren hastalarında baş ağrısı sıklığı arttıkça DeBKda azalma, ferritin düzeylerinde ise artış saptandı. Ağrı sıklığı ile Hb, Htc, Plt, serum De düzeyleri arasında herhangi bir ilişki saptanmadı.
EGTBA tanısı alan hastalarda ise ağrı sıklığı arttıkça Hb, Htc, ferritin düzeylerinde azalma, DeBK düzeyinde ise artış saptandı. Serum De ve Plt değerleri ile ağrı sıklığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Her iki grupta, hastalık süresi ve ağrı şiddeti ile Hb, Htc, Plt, De, DeBK, ferritin değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı.
Bu sonuçlar ışığında migren ve EGTBA hastalarında tam kan sayımı başta olmak üzere demir metabolizmasıyla ilişkili parametrelerin (ferritin, DeBK, serum De) incelenmesi önemlidir.
EGTBA hastalarında öncelik taşımakla birlikte saptanan demir eksikliğinin tedavisi ağrı sıklığının azaltılmasında, ağrıların kronikleşmesinin önlenmesinde ve baş ağrısı tedavisinin planlanmasında önemli rol oynayacaktır.
Şüphesiz bizim çalışmamızın da kısıtlılıkları arasında yer alan hasta sayısının fazla olduğu, baş ağrısı olmayan bir kontrol grubu ile hematolojik parametrelerin değerlendirildiği, geniş kontrollü çalışmaların yapılması, migren ve EGTBAnın patogenezi ve tedavisi konularında soru işareti olan noktaların aydınlatılmasında faydalı olacaktır.
52

İlgili Kaynaklarsingle.php