Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiİÇİNDEKİLER
Sayfa TEŞEKKÜR. 3 ÖZET . 4 ABSTRACT. 5 İÇİNDEKİLER . 6 KISALTMALAR . 8 TABLOLAR DİZİNİ . 9 ŞEKİLLER DİZİNİ . 10
1.GİRİŞ . 11 2.GENEL BİLGİLER . 13
2.1. Baş Ağrısı Sınıflama ve Tanısı . 13 2.2. Migren. 14
2.2.1. Migrenin Tanımı ve Epidemiyolojisi. 14 2.2.2. Migrenin Klinik Özellikleri . 15 2.2.3. Migrenin Patofizyolojisi . 17 2.2.4. Migren Tanısı. 19
2.2.4.1. Migren Tanı Kriterleri (IHS 2004) . 19 2.3.Gerilim Tipi Baş Ağrısı . 22
2.3.1. Gerilim Tipi Baş Ağrısının Tanımı ve Epidemiyolojisi . 22 2.3.2. Gerilim Tipi Baş Ağrısının Klinik Özellikleri . 23 2.3.3. Gerilim Tipi Baş Ağrısının Patofizyolojisi . 24 2.3.4. Gerilim Tipi Başağrısı Tanı Kriterleri (IHS 2004) . 26 2.4. Demir Metabolizması ve Demir eksikliği anemisi . 27 2.4.1. Demir Metabolizması. 27 2.4.2. Demir Eksikliği Anemisi . 29
2.4.2.1. Demir Eksikliği Anemisi Nedenleri. 31 2.4.2.2. Demir Eksikliği Anemisinde Klinik Tanı . 31 2.4.2.3. Demir Eksikliği Anemisinde Laboratuar Bulguları. 32
66. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migren ve gerilim tipi baş ağrılı hastaların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi - Sayfa 15
depresyon dalgasından söz etmiştir (22). 1962 yılında baş ağrısı tanısı için ortak kabul edilen kriterler ‘Ad Hoc Komitesince’ geliştirilmiştir (22). 1988 yılında da Uluslar arası Baş Ağrısı Topluluğu (IHS) tarafından migren ve diğer baş ağrıları bozuklukları tanı kriterleri yayınlanmıştır (4). 1988 IHS sınıflamasının yetersizliği nedeniyle 2004 yılında IHS tarafından yeni bir sınıflama ve tanı kr...
Çocukluk çağında migren profilaksisinin değerlendirilmesi - Sayfa 4
İÇİNDEKİLER Sayfa No: KABUL VE ONAY ...................................................................................................... i ÖNSÖZ ........................................................................................................................ ii İÇİNDEKİLER ...........................................................................................................iii KISA...

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tanı
klinik
tipi
genel
ağrısı
migren


6. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
Sayfa TEŞEKKÜR. 3 ÖZET . 4 ABSTRACT. 5 İÇİNDEKİLER . 6 KISALTMALAR . 8 TABLOLAR DİZİNİ . 9 ŞEKİLLER DİZİNİ . 10
1.GİRİŞ . 11 2.GENEL BİLGİLER . 13
2.1. Baş Ağrısı Sınıflama ve Tanısı . 13 2.2. Migren. 14
2.2.1. Migrenin Tanımı ve Epidemiyolojisi. 14 2.2.2. Migrenin Klinik Özellikleri . 15 2.2.3. Migrenin Patofizyolojisi . 17 2.2.4. Migren Tanısı. 19
2.2.4.1. Migren Tanı Kriterleri (IHS 2004) . 19 2.3.Gerilim Tipi Baş Ağrısı . 22
2.3.1. Gerilim Tipi Baş Ağrısının Tanımı ve Epidemiyolojisi . 22 2.3.2. Gerilim Tipi Baş Ağrısının Klinik Özellikleri . 23 2.3.3. Gerilim Tipi Baş Ağrısının Patofizyolojisi . 24 2.3.4. Gerilim Tipi Başağrısı Tanı Kriterleri (IHS 2004) . 26 2.4. Demir Metabolizması ve Demir eksikliği anemisi . 27 2.4.1. Demir Metabolizması. 27 2.4.2. Demir Eksikliği Anemisi . 29
2.4.2.1. Demir Eksikliği Anemisi Nedenleri. 31 2.4.2.2. Demir Eksikliği Anemisinde Klinik Tanı . 31 2.4.2.3. Demir Eksikliği Anemisinde Laboratuar Bulguları. 32
6

İlgili Kaynaklarsingle.php