Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisi-Ağrıların Adet Dönemleri İle İlişkisi :

-Uyku ya da masaja yanıt:

-Aile Öyküsü (Ailede benzer başağrısı?):

-Mevsimlerle ya da Hava Durumu ile ilişkisi:

-Daha Önce Tanı ya da Tedavi Almış mı?:

-Kulandığı semptomatik/proflaktik ilaçlara yanıt:

-Analjezik Kullanımı Öyküsü (süre-doz-hangi preparatlar):

-Uyku Sorunu Var mı?:

-Ek Hastalık :

-Kullandığı Diğer İlaçlar :

-Medeni durum : Öğrenimi : Meslek :

Doğum sayısı:

-Alışkanlıkları(sigara-alkol vb):

Son 10 yıl içinde yaşadığı şehir:

ÖZGEÇMİŞ :

SOYGEÇMİŞ :

6161. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Psoriasisli hastalarda uyku kalitesinin değerlendirilmesi - Sayfa 13
ix TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1.Psoriasis tedavisinde kullanılan ilaçlar. ................................................ 16 Tablo 2.2.Yaşa göre uyku evrelerinin dağılımı..................................................... 25 Tablo 4.1.Hasta ve kontrol grubunun cinsiyete göre dağılımı .............................. 52 Tablo 4.2.Hasta ve kontrol grubunun eğitim durumuna göre dağılımı ................
Kemoterapi alan evre I-III kanser hastalarında tedaviye yanıtın beslenme durumu ve uyku kalitesiyle ilişkisi - Sayfa 55
55 Uyku ilacı kullanma durumu Hiç kullanmıyor (0 puan) 25 (83,3) 25 (83,3) Haftada 1’den az (1 puan) 2 (6,7) 2 (6,7) 1,000 Haftada 1-2 defa (2 puan) 2 (6,7) 2 (6,7) Haftada 3 ve üzerinde (3 puan) 1 (3,3) 1 (3,3) Uyku kalitesi Global skor = 5 1 (3,3) 0 (0) Global skor > 5 29 (96,7) 30 (100) 0,725 *p: Uyku kalitesi bileşenlerinin ista...
- Sayfa 71
59 Çizelge: 4.15 Uyku Kalitesi Bileşenleri İle Medeni Durum Arasındaki İlişki ~. Öznel uyku kalitesi Uyku latensi Uyku süresi Alışılmış uyku etkinliği Uyku bozukluğu Uyku ilacı kullanımı Gündüz işlev bozukluğu t: Independent-Samples Test Evli (n=84) 1,85 ± 0,81 1,92 ± 1,03 2,02 ± 1,09 2,10 ± 0,99 1,64 ± 0,51 0,13 ± 0,49 0,88 ± 0,70 Evli değil (n=16) 1,75 ± 1,06 2,38 ± 0,81 2,63 ± 0,...

61. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

durum
tedavi
uyku
durumu
öyküsü
ilişkisi


61. SAYFA ICERIGI

-Ağrıların Adet Dönemleri İle İlişkisi :

-Uyku ya da masaja yanıt:

-Aile Öyküsü (Ailede benzer başağrısı?):

-Mevsimlerle ya da Hava Durumu ile ilişkisi:

-Daha Önce Tanı ya da Tedavi Almış mı?:

-Kulandığı semptomatik/proflaktik ilaçlara yanıt:

-Analjezik Kullanımı Öyküsü (süre-doz-hangi preparatlar):

-Uyku Sorunu Var mı?:

-Ek Hastalık :

-Kullandığı Diğer İlaçlar :

-Medeni durum : Öğrenimi : Meslek :

Doğum sayısı:

-Alışkanlıkları(sigara-alkol vb):

Son 10 yıl içinde yaşadığı şehir:

ÖZGEÇMİŞ :

SOYGEÇMİŞ :

61

İlgili Kaynaklarsingle.php