Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiSİSTEMİK MUAYENE : Kan Basıncı: Periferik Nabızlar:

TETKİKLER: Hb: Hct: Demir (serum): Ferritin: B12:

MCV:

MHCH:

MCH:

Demir bağlama kapasitesi:

Transferin:

Folik asit:

Plt:

NÖROLOJİK MUAYENE:

TANI (IHS 2004):

6262. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bir yüzeyinden ısıtılan düzlemsel malzemenin kızılötesi termografi ve görüntü işleme teknikleri ile tahribatsız muayenesi için yeni bir sistem - Sayfa 19
Şekil 2.1. Radyografi yöntemi [21] Magnetik Parçacık Yöntemi: Bu tahribatsız muayene yönteminde manyetizma kullanılmaktadır. Yani muayene edilecek parça veya muayene edilecek alan magnetize edilmektedir. Bu yöntem ile genellikle yüzey ve yüzeye yakın alandaki çatlak şeklindeki malzeme ayrılmaları tespit edilebilir. Belirli koşullar altında döküm parçalarda ve kaynak dikişlerinde yüzeye yakın (yüz...
Punta kaynağı seçimini kolaylaştırma amaçlı bir uzman sistem yazılımının - Sayfa 52
42 muayene parçasının hatalı bölgesindeki yüzey üzerindeki havada oluşan manyetik alanlara bağlıdır. Muayene parçası üzerine püskürtülmüş demir oksit tozlan hatalı bölgelerde toplanır. Bu yöntemle sadece manyetik kuvvet çizgilerine dik çatlaklar tespit edilebilir. 1.2.6.2.2.2. Sıvı penetrant muayenesi Bu yöntem sadece yüzeye açılan çatlakları görünür hale getirebilir. Muayene edilen yapı eleman...
Siyanozlu ve siyanozsuz doğumsal kalp hastalarında demir metabolizması ve ferritin - Sayfa 22
- 19 - I. OLGULARIN TANIMLANMASINA YÖNELİK İNCELEMELER ı. Öykü Tüm olguların ailelerinden kesin doğum tarihleri öğrenildi. Demir preparatları kullanıp kullanmadıkları belirlendi. Demir kullanan, ateşli veya ateşsiz akut bir hastalığı olan ve kalp yetmezliği bulguları gösteren olgular çalışmaya alınmadı. 2. Fizik muayene ve antropometrik ölçümler Çalışmaya alınan her olguda ayrıntılı fizik mua...

62. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

muayene
demir
tanı
asit
ferritin
periferik


62. SAYFA ICERIGI

SİSTEMİK MUAYENE : Kan Basıncı: Periferik Nabızlar:

TETKİKLER: Hb: Hct: Demir (serum): Ferritin: B12:

MCV:

MHCH:

MCH:

Demir bağlama kapasitesi:

Transferin:

Folik asit:

Plt:

NÖROLOJİK MUAYENE:

TANI (IHS 2004):

62

İlgili Kaynaklarsingle.php