Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisi2.5. Migren ve Epizodik Gerilim Tipi Baş Ağrısı İle Hemoglobin Düzeyleri ve Demir Metabolizması Arasındaki İlişki . 34
3. GEREÇ VE YÖNTEM . 37 4.İSTATİSTİKSEL ANALİZ . 39 5.BULGULAR. 40 6.TARTIŞMA . 47 SONUÇLAR . 52 KAYNAKLAR . 53 EKLER. 60
EK 1: Baş Ağrısı Anamnez Formu . 60
77. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Basit ve auralı migrenli hastalarda bazı oksidatif stres ve inflamasyon markırlarının biyokimyasal düzeylerinin araştırılması - Sayfa 45
3. GEREÇ VE YÖNTEMLER 3.1.Örneklerin Toplanması Ekim 2009 –Mart 2010 tarihleri arasında, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji kliniğine baş ağrısı yakınması ile başvuran hastalar arasından, iki nöroloji uzmanı tarafından, IHS (International Headache Society; Uluslararası Baş Ağrısı Birliği)’nin 2004 yılında yayınladığı “ICHD-II” kriterlerine göre tanı konulmuş hastalardan, 29’u basit (auras...
Karbon monoksit zehirlenmesinde iyileştirici eritrosit aferez uygulamasının etkileri Karbon monoksit zehirlenmesinde iyileştirici eritosit aferez ugulamasinin etkileri - Sayfa 32
değil, maruziyet süresi, kişiye ait ek hastalık olmasına ve uzun süre düşük düzeyli CO maruziyeti gibi etmenlere bağlıdır.1,2 Tablo:2 Kan COHb seviyesine göre belirti ve bulgular COHb seviyesi Belirti ve bulgular ( %) <%5 Egzersiz tahammülünde azalma % 5-10 % 10-20 % 20-30 Kalp hastalarında egzersizle göğüs ağrısı olması Hafif baş ağrısı, bulantı, halsizlik, yüzde kızarma Zon...
Multipl sklerozda baş ağrısı - Sayfa 79
EK 3. 2004 IHS Tanı Kriterleri Migren Aurasız Migren A. B-D maddelerine uyan en az 5 atak B. Baş ağrısının 4-72 saat sürmesi C. Aşağıdaki özelliklerden en az ikisini gösteren baş ağrısı 1. Unilateral 2. Zonklayıcı 3. Orta şiddette veya şiddetli 4. Aktivitelerle şiddetlenir D. Baş ağrısı sırasında aşağıdakilerden en az birisinin bulunması 1. Bulantı ve/veya kusma 2. Fotofobi ve fonofobi E. Baş ağr...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ağrısı
migren
tipi
gerilim
bulgular
ekler


7. SAYFA ICERIGI

2.5. Migren ve Epizodik Gerilim Tipi Baş Ağrısı İle Hemoglobin Düzeyleri ve Demir Metabolizması Arasındaki İlişki . 34
3. GEREÇ VE YÖNTEM . 37 4.İSTATİSTİKSEL ANALİZ . 39 5.BULGULAR. 40 6.TARTIŞMA . 47 SONUÇLAR . 52 KAYNAKLAR . 53 EKLER. 60
EK 1: Baş Ağrısı Anamnez Formu . 60
7

İlgili Kaynaklarsingle.php