Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiAHM De DeBK DEA EGTBA GABA GTBA Hb Htc 5 HT IHS KGTBA MCH MCHC MCV NO Plt RDW VAS Vit B12

KISALTMALAR
Ailesel Hemiplejik Migren Serum demir Demir bağlama kapasitesi Demir eksikliği anemisi Epizodik Gerilim Tipi Baş Ağrısı Gama Aminobütirik Asit Gerilim Tipi Baş Ağrısı Hemoglobin Hematokrit 5-Hidroksi triptamin Uluslararası Baş Ağrısı Derneği Kronik gerilim tipi baş ağrısı Ortalama eritrosit hemoglobini Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu Ortalama eritrosit hacmi Nitrik oksit Platelet Red cell distribution width Visuel Analog Skalası Vitamin B12

88. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Vitamin B12 eksikliği ve otonomik disfonksiyon - Sayfa 52
beklenenin aksine kontrol grubundan anlamlıolarak daha düşük tesbit edildi. Hasta grubundaki 5 vakada vitamin B12 eksikliğinin yanısıra demir eksikliği anemisinin de bulunmasının ortalama eritrosit hacim ve ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyon ortalamalarınıdüşürmüşolabileceği düşünülerek bu 5 vaka çıkarılarak istatistiksel analiz tekrarlandıve ortalama eritrosit hacim ve ortalama eritrosit...
Bayan taekwondocuların milli takım kamp döneminin bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkileri - Sayfa 16
2.4.6. Eritrositlerin Yapımı İçin Gerekli Vitaminler Olgunlaşma Faktörü - Vitamin B12 (siyanokobalamin): B12 vitamini bütün vücut hücreleri için esaslı bir besin maddesidir. Bu vitaminin eksikliğinde dokuların büyümesi genel olarak ağır bir şekilde deprese olur. Bu, B12 vitamininin DNA sentezi için gerekli olmasından kaynaklanır. Bu vitaminin eksikliği nükleusun olgunlaşmasını duraklatarak, bölün...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hemoglobin
eritrosit
demir
asit
ortalama
vitamin


8. SAYFA ICERIGI

AHM De DeBK DEA EGTBA GABA GTBA Hb Htc 5 HT IHS KGTBA MCH MCHC MCV NO Plt RDW VAS Vit B12

KISALTMALAR
Ailesel Hemiplejik Migren Serum demir Demir bağlama kapasitesi Demir eksikliği anemisi Epizodik Gerilim Tipi Baş Ağrısı Gama Aminobütirik Asit Gerilim Tipi Baş Ağrısı Hemoglobin Hematokrit 5-Hidroksi triptamin Uluslararası Baş Ağrısı Derneği Kronik gerilim tipi baş ağrısı Ortalama eritrosit hemoglobini Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu Ortalama eritrosit hacmi Nitrik oksit Platelet Red cell distribution width Visuel Analog Skalası Vitamin B12

8

İlgili Kaynaklarsingle.php