Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiTABLOLAR DİZİNİ

Tablo

Sayfa

Tablo 3.1: Normal hemogram değerleri. 77

Tablo 3.2: Normal serum De, DeBK düzeyleri . 38

Tablo 4.1: Her iki grupta yaş, hastalık süresi, baş ağrı sıklık ve şiddet dağılımı . 41

Tablo 4.2: Demir eksikliği parametrelerinin ortalamalarının her iki grupta ve cinsiyetler arasındaki dağılımı . 45

99. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çok değişkenli karma dağılım modeline dayalı kümeleme analizi - Sayfa 191
7. ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİDEKİ GRUPLARIN İNCELTİLEREK KARMA KÜMELEME ANALİZİ Tayfun SERVİ Üçüncü aşamada yapılan işlemler: İkinci aşama sonunda elde edilen G321111 alt grubundaki verilerin çok değişkenli karma normal dağılımdan geldiği varsayılsın. G321111 grup olarak alınsın. G321111 grubundaki veriler için MIXMOD yazılımı kullanılarak üçüncü aşamada oluşturulan karma normal modeller ve e...
Çok değişkenli karma dağılım modeline dayalı kümeleme analizi - Sayfa 190
7. ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİDEKİ GRUPLARIN İNCELTİLEREK KARMA KÜMELEME ANALİZİ Tayfun SERVİ oluşturulan karma normal modeller ve elde edilen BIC değerleri Tablo 7.16’da verilmiştir. Tablo 7.16. Cam belirleme verisinin G2123 grubundaki veriler için MIXMOD yazılımı kullanılarak oluşturulan karma normal modeller ve elde edilen BIC değerleri. Karma Normal Model Çok değişkenli normal model i...
Sosyal yapılandırmacı öğrenme ortamı tasarımının öğrenenlerin akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi (İlköğretim 5. sınıf fen - Sayfa 138
Tablo 16: Birinci Hipotez İçin Deney ve Kontrol Gruplarının Sontest Puanlarının Shapiro-Wilk Normal Dağılıma Uygunluk Testi Gruplar Sontest Shapiro-Wilk Z p Deney Grubu N 36 X 61.11 SS 21.74 .95 .12 Kontrol Grubu 34 56.91 19.92 .98 .94 p>.05 Tablo 16 incelendiğinde sontest puanlarının Shapiro-Wilk değeri deney grubunda 0.95, kontrol grubunda ise 0.98 olarak bulgulanmıştır. İ...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

normal
dağılımı
değerleri
grupta
düzeyleri
cinsiyetler


9. SAYFA ICERIGI

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo

Sayfa

Tablo 3.1: Normal hemogram değerleri. 77

Tablo 3.2: Normal serum De, DeBK düzeyleri . 38

Tablo 4.1: Her iki grupta yaş, hastalık süresi, baş ağrı sıklık ve şiddet dağılımı . 41

Tablo 4.2: Demir eksikliği parametrelerinin ortalamalarının her iki grupta ve cinsiyetler arasındaki dağılımı . 45

9

İlgili Kaynaklarsingle.php