Mikorizanın farklı iklim ve ortam koşullarında Forsythia x intermeia Zab. ve Cotoneaster franchetti Bois. bitkilerinin gelişimi üzerindeki etkileri


KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
MİKORİZANIN FARKLI İKLİM VE ORTAM KOŞULLARINDA FORSYTHIA X INTERMEDIA ZAB. VE COTONEASTER FRANCHETTI BOIS.
BİTKİLERİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
DOKTORA TEZİ
Peyzaj Yük. Mim. Müberra PULATKAN
ŞUBAT 2010 TRABZON1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Uydu görüntüleri ile peyzaj tiplerinin belirlenmesinde mekansal çözünürlüğün etkisi - Sayfa 35
3.2 Peyzaj Tipleri Peyzaj planlama çalışmalarında peyzaj kalitesinin ortaya konulmasına yön verecek değerlendirmelerden biri de alan analizi ve ölçümü sırasında gerçekleştirilecek görsel peyzaj analizidir. Görsel peyzaj analizi alan ve çevresine ait görsel peyzaj karakterini ortaya koyar. Görsel peyzaj karakteri ise görsel peyzajı oluşturan doğal ve kültürel elemanların kompozisyonudur (Şekil 3.1....
Peyzaj planı oluşturulması bağlamında Finike - Kumluca kıyı bölgesinin değelendirilmesi - Sayfa 63
2.3.6 Peyzaj ölçümleri Peyzaj yapı ve fonksiyonlarının anlaşılabilmesi ve peyzaj değişimi üzerinde yorumlar yapılabilmesi, farklı peyzajların peyzaj ekolojisi prensiplerine göre karşılaştırılabilmesi için bazı peyzaj ölçümlerinin yapılması ve araziye uygulanması gerekmektedir (Uzun 2003). Peyzaj ölçümleri ile peyzajın yapısı ve mozaik yapı ile ilgili bilgi edilebilmektedir. Böylelikle peyzaj kara...
İstanbul adaları peyzajında kültürel dinamiklerin etkisiyle oluşan değişimlerin değerlendirilmesi - Sayfa 48
28   Tablo 2.5: Peyzaj karakteri ile ilgili tanımlar II (Luginbühl, 1994), (Brunet-Vink, 2004).   Peyzaj Bölgeleri (Ensemble de paysage): Görünüm, çevre, kültürel incelemeler bakımından homojenlik gösteren büyük birlikler. Peyzaj Karakter alanlarına karşılık gelmektetdir. Peyzaj Uniteleri (Unité ou entité de paysage), Peyzaj Birlikleri: Yönetim, morfoloji, yeryüzü şekli, arazi kullanımı,, yapı o...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

peyzaj
farklı
gelişimi
dalı
ortam
karadeniz


1. SAYFA ICERIGI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
MİKORİZANIN FARKLI İKLİM VE ORTAM KOŞULLARINDA FORSYTHIA X INTERMEDIA ZAB. VE COTONEASTER FRANCHETTI BOIS.
BİTKİLERİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
DOKTORA TEZİ
Peyzaj Yük. Mim. Müberra PULATKAN
ŞUBAT 2010 TRABZONsingle.php