Minkowski 3-uzayda hiperkuadrikler üzerinde elastik eğriler

T.C. SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI
FEN BILIMLERIENSTITÜSÜ
MINKOWSKI 3 UZAYDA HIPERKUADRIKLER ÜZERINDE ELASTIK EGRILER
Mehmet ORAL Dansman: Doç. Dr. Ahmet YÜCESAN
YÜKSEK LISANS TEZI MATEMATIK ANABILIM DALI
ISPARTA 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI
FEN BILIMLERIENSTITÜSÜ
MINKOWSKI 3 UZAYDA HIPERKUADRIKLER ÜZERINDE ELASTIK EGRILER
Mehmet ORAL Dansman: Doç. Dr. Ahmet YÜCESAN
YÜKSEK LISANS TEZI MATEMATIK ANABILIM DALI
ISPARTA 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php