ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MOGAN (ANKARA) GÖLÜNDEKİ SAZAN (C)prinus carpio L., 1758) VE KADİFE (Tinca tinca L., 1758) BALIKLARININ BESİN TİPLERİ
VE BESLENMELERİNDE MEVSİMSEL DEGİŞİMLER

Sibel ATASAGUN
” ~Yükseköğretim Kuntu
Dokümantasyon Merkezi
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Bu Tez 2 / s / 1991 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Tarafından
Not Takdir Edilerek Oybirliği lle Kabul Edilmiştir.
~, jy–c

90

(Doksan)

Doç.Dr. Mustafa KARABATAK Prof.Dr. Mustafa KURU Doç.Dr. Olcay OBALI
Danlşman1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Beyşehir Gölü (Konya)'nde yaşayan kadife balığı (Tinca tinca L,1758)'nın büyüme özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 45
BÖLÜM V KAYNAKLAR [1] Erkoyuncu ., Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinami i, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi Sinop, 1985, 65-67. [2] Av ar D.,. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinami i Ders Kitabı, Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı, No: 5 Adana,1998, s 303. [3] Gökta M., Mogan Göl...
Apa Baraj Gölü (Çumra-Konya)'nda yaşayan Cyprinus carpio (L., 1758) ve Leuciscus cephalus (L., 1758)'un bazı biyo-ekolojik özellikleri A Study on some bio-ecology of Cyprinus carpio (L., 1758) and Leuciscus cephalus (L., 1758) inhabiting Apa Dam Lake (Konya-Turkey) - Sayfa 137
118 Yılmaz, M., 1994. Kapulukaya Baraj Gölünde yaşayan sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ve İn Balığı (Capoeta Tinca (Heckel, 1843))'nın biyo-ekolojik özellikleri, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi),290 S. Ankara. Yılmaz, M., Gül, A., Solak, K., 1995, Kapulukaya Baraj Gölü (Kınkkale)'nün Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Balıkçılık açısından Değerlendirilmesi, Gazi Ü. Fen Bilimleri...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ankara
enstitüsü
tezi
tinca
üniversitesi
bilimleri


1. SAYFA ICERIGI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MOGAN (ANKARA) GÖLÜNDEKİ SAZAN (C)prinus carpio L., 1758) VE KADİFE (Tinca tinca L., 1758) BALIKLARININ BESİN TİPLERİ
VE BESLENMELERİNDE MEVSİMSEL DEGİŞİMLER

Sibel ATASAGUN
” ~Yükseköğretim Kuntu
Dokümantasyon Merkezi
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Bu Tez 2 / s / 1991 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Tarafından
Not Takdir Edilerek Oybirliği lle Kabul Edilmiştir.
~, jy–c

90

(Doksan)

Doç.Dr. Mustafa KARABATAK Prof.Dr. Mustafa KURU Doç.Dr. Olcay OBALI
Danlşman

İlgili Kaynaklarsingle.php