Mübahat Türker Küyel’ in hayatı, eserleri ve temel görüşleri üzerine bir
II
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MÜBAHAT TÜRKER KÜYELİN HAYATI, ESERLERİ VE TEMEL GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Tezi Hazırlayan Zeliha ÇELİKKOL
Tez Danışmanı Doç. Dr. A. Kamil CİHAN
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
Şubat-2006 KAYSERİ1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İslami uyanış, çoklu modernlik ve popüler kültür bağlamında mevlevi semasının dönüşümü: Afyonkarahisar örnek olayı - Sayfa 335
BIYIKOĞLU, Agâh; Afyon Gezekleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon, AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1997, 156 S. ÇELİK, Metin, Uluslararası İlişkilerde Meşruiyet Krizi: Avrupa Birliği Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslar arası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2007, 92 S. ER, Hasan; İlk Sufilerin Diğ...
Hümik asit esaslı adsorban maddelerle ağır metal giderimi - Sayfa 2
ii Şebnem ALPAY tarafından hazırlanan “HÜMİK ASİT ESASLI ADSORBAN MADDELERLE AĞIR METAL GİDERİMİ” adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Beril SALMAN AKIN Tez Danışmanı, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı …………………………… Bu çalısma, jürimiz tarafından oy birliği ile Çevre Bilimleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. İrfa...
Bağımsız denetim kalitesi ile ilgili yeni yaklaşımlar ve İzmir ilinde yeminli mali müşavirlere yönelik bir araştırma - Sayfa 257
Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006. 6. İren, Gülcen, “Firma Başarısızlıklarını Önlemede Muhesebe Ve Muhesebe Denetiminin Rolü”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007. 7. Mercanoğlu, Sezen, “...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilimler
enstitüsü
lisans
yüksek
bilim
dalı


1. SAYFA ICERIGI

II
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MÜBAHAT TÜRKER KÜYELİN HAYATI, ESERLERİ VE TEMEL GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Tezi Hazırlayan Zeliha ÇELİKKOL
Tez Danışmanı Doç. Dr. A. Kamil CİHAN
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
Şubat-2006 KAYSERİsingle.php