Muş masalları üzerine bir araştırmaİÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ.V KISALTMALAR.VII 1. GİRİŞ.1
1.1. TARİF.2 1.2.TÜRK MASALLARI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR.4 I. BÖLÜM.6 1. MUŞ MASALLARI.6 1.1. MUŞ MASALLARI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR.6 1.2. MUŞ MASALLARININ DERLEME ŞEKLİ.7 1.3. KAYNAK KİŞİLER.9 II. BÖLÜM.16 2. MUŞ MASALLARININ TASNF VE TAHLLİ.16 2.1. TASNF.16 2.2. TAHLİL.17 III. BÖLÜM.66 3. MUŞ MASALLARINDA ORTAK UNSURLAR.66 3.1. TEMLER.66 3.2. KAHRAMANLAR.74
3.2.1. İNSANLAR.75 3.2.1.1. Saray ve İdare Adamları.75 3.2.1.2. Din Adamları.76 3.2.1.3. Halk Tabakasına Mensup Olanlar.76 3.2.1.3.1. Bazı Tipler .77 3.2.1.3.2. Ağalar-Beyler.80 3.2.1.3.3. Zenginler-Fakirler.81 3.2.1.3.4. Çeşitli Hizmet Erbabı.82 3.2.1.3.5. Çeşitli Meslek Sahipleri.84 3.2.1.3.6. Aile Fertleri.85 3.2.2. GERÇEKÜSTÜ VARLIKLAR.921. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bölüm
türk
masalları
çalışmalar
yapılan
halk


1. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ.V KISALTMALAR.VII 1. GİRİŞ.1
1.1. TARİF.2 1.2.TÜRK MASALLARI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR.4 I. BÖLÜM.6 1. MUŞ MASALLARI.6 1.1. MUŞ MASALLARI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR.6 1.2. MUŞ MASALLARININ DERLEME ŞEKLİ.7 1.3. KAYNAK KİŞİLER.9 II. BÖLÜM.16 2. MUŞ MASALLARININ TASNF VE TAHLLİ.16 2.1. TASNF.16 2.2. TAHLİL.17 III. BÖLÜM.66 3. MUŞ MASALLARINDA ORTAK UNSURLAR.66 3.1. TEMLER.66 3.2. KAHRAMANLAR.74
3.2.1. İNSANLAR.75 3.2.1.1. Saray ve İdare Adamları.75 3.2.1.2. Din Adamları.76 3.2.1.3. Halk Tabakasına Mensup Olanlar.76 3.2.1.3.1. Bazı Tipler .77 3.2.1.3.2. Ağalar-Beyler.80 3.2.1.3.3. Zenginler-Fakirler.81 3.2.1.3.4. Çeşitli Hizmet Erbabı.82 3.2.1.3.5. Çeşitli Meslek Sahipleri.84 3.2.1.3.6. Aile Fertleri.85 3.2.2. GERÇEKÜSTÜ VARLIKLAR.92

İlgili Kaynaklarsingle.php