Neuron yazılımı ile nöron dinamiklerinin modellenmesiNEURON YAZILIMI LE NÖRON D NAM KLER N MODELLENMES
Okan ERKAYMAZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik-Elektronik Mühendisli i Anabilim Dal nda Bilim Uzmanl Tezi Olarak Haz rlanm r
ZONGULDAK SAN 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

NEURON YAZILIMI LE NÖRON D NAM KLER N MODELLENMES
Okan ERKAYMAZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik-Elektronik Mühendisli i Anabilim Dal nda Bilim Uzmanl Tezi Olarak Haz rlanm r
ZONGULDAK SAN 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php