Nijer’in başkenti Niamey’de aile planlaması hizmetlerinin durumu ve bu hizmetleri etkileyen faktörler,

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Tez Yöneticisi Prof. Dr. Galip EKUKLU
NİJERİN BAŞKENTİ NİAMEYDE AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİNİN DURUMU VE BU
HİZMETLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, 2013
(Yüksek Lisans Tezi)
ADAMOU AMADOU SEYBOU
Referans no:10035719
EDİRNE 2014 11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sağlık sektöründe hizmet alanlarla hizmet sunanlar arasında yaşanan sorunların analizi - Sayfa 98
S. Çelik, (2002) İş Doyumu ve Motivasyonun Verimlilik Üzerine Etkileri. İstanbul: Marmara Üniversitesi. Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Hizmet Kalite Standartları. (23.06.2010), http://www.standartkalite.com/saglikta_kalite_akreditasyonu.htm Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY). (23.06.2010) Sarp, N. Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. 22.06.2010 http://www....
Nevşehir ili Kozaklı ilçesindeki sağlık turizmi potansiyeli ve bu potansiyeli artırabilmek için yapılabilecekler - Sayfa 92
Diğer Adveren, S., İç anadolu Kaplıcalarının Termal Turizmdeki Yeri. Niğde: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2011. Çelik, A., Sağlık Turizmi Kapsamında Termal İşletmelerde Sağlık Hizmetleri Pazarlaması ve Algılanan Hizmet Kalitesi: Balçova Termal İşletmesinde Bir Uygulama. İzmir: Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, 2009. Çetinkaya, T., Sağlık Turizmi Açısından Bursa İlinin Pazarlanabilirliği Konus...
Kamu sağlık sektöründe stratejik yönetim sürecinde performans ölçümü ve değerlendirilmesi - Sayfa 272
Yerli,E., Performans Yönetimi ve Kamu Yönetiminde Performans Değerlendirmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2006. Yerli,M.T., Vatandaşların Sağlık Hizmetlerinden, Sağlık Reformu ve Genel Sağlık Sigortasından Beklentileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2006. Yolcu,V., Sağlık Hi...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
sağlık
tezi
yüksek
hizmetleri
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Tez Yöneticisi Prof. Dr. Galip EKUKLU
NİJERİN BAŞKENTİ NİAMEYDE AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİNİN DURUMU VE BU
HİZMETLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, 2013
(Yüksek Lisans Tezi)
ADAMOU AMADOU SEYBOU
Referans no:10035719
EDİRNE 2014 1

İlgili Kaynaklarsingle.php