Nişasta sanayi atıksularının bitkisel iyileştirilme (fitoremediasyon) kapasitesine mikorizal simbiyozun etkilerinin araştırılması
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Suna YILDIZ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

NİŞASTA SANAYİ ATIKSULARININ BİTKİSEL İYİLEŞTİRİLME (FİTOREMEDİASYON) KAPASİTESİNE MİKORİZAL SİMBİYOZUN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ADANA, 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Suna YILDIZ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

NİŞASTA SANAYİ ATIKSULARININ BİTKİSEL İYİLEŞTİRİLME (FİTOREMEDİASYON) KAPASİTESİNE MİKORİZAL SİMBİYOZUN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ADANA, 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php