T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
NONALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI İLE KRİPTOJENİK KARACİĞER SİROZU TANILI HASTALARIN HİSTOPATOLOJİK VE
METABOLİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
UZMANLIK TEZİ Dr. İbrahim KAL
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU
ELAZIĞ 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ghrelin ve iki formunun karbon tetraklorürle oluşturulan akut karaciğer hasarına olan etkisi - Sayfa 1
T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI GHRELİN VE İKİ FORMUNUN KARBON TETRAKLORÜRLE OLUŞTURULAN AKUT KARACİĞER HASARINA OLAN ETKİSİ YAN DAL UZMANLIK TEZİ Uz. Dr. Orhan Kürşat POYRAZOĞLU TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU ELAZIĞ 2009 ...
Hepatosellüler kanserde karaciğer nakli ve karaciğer rezeksiyon tedavilerinin karşılaştırılması - Sayfa 2
T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI HEPATOSELLÜLER KANSERDE KARACİĞER NAKLİ VE KARACİĞER REZEKSİYON TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ DR. SÜLEYMAN ÖZKAN AKSOY TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. İBRAHİM ASTARCIOĞLU İZMİR 2010 ...
Alkol dışı yağlı karaciğer hastalığında karaciğerde cox-2 ekspresyonunun immünhistokimyasal olarak incelenmesi ve histopatolojik bulgularla ilişkisinin - Sayfa 1
T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ALKOL DIŞI YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞINDA KARACİĞERDE COX-2 EKSPRESYONUNUN İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ ve HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Burcu ÜLKÜDEN İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi Tez Danışmanı Prof. Dr. Ulus Salih AKARCA İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Fehmi AKÇİÇ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uzmanlık
prof
tezi
dalı
anabilim
danışmanı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
NONALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI İLE KRİPTOJENİK KARACİĞER SİROZU TANILI HASTALARIN HİSTOPATOLOJİK VE
METABOLİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
UZMANLIK TEZİ Dr. İbrahim KAL
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU
ELAZIĞ 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php