T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
NORMAL VE KANSERLİ LARENKS DOKULARINDA GST İZOZİMLERİNİN VE P53 TÜMÖR
BELİRLEYİCİSİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL LOKALİZASYONLARI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE
KARŞILAŞTIRILMASI
NURDAN GÜRBÜZ
OCAK 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
NORMAL VE KANSERLİ LARENKS DOKULARINDA GST İZOZİMLERİNİN VE P53 TÜMÖR
BELİRLEYİCİSİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL LOKALİZASYONLARI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE
KARŞILAŞTIRILMASI
NURDAN GÜRBÜZ
OCAK 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php