Başlangıç enfeksiyonundan sonra, hastaların yalnızca %25-%35inde klinik bakımdan önemli semptomlar gelişir. HCV antikorları, hastaların %50%70inde hastalık başlangıcından birkaç hafta sonra ve %90ında en az üç ay sonra saptanabilir. HCV ile enfekte tüm hastaların kanında viral RNA dolaşımının oldukça belirgin olduğu kanıtlanmıştır. Bazı hastalarda, hafif yorgunluk ve kırgınlık gibi spesifik olmayan bazı semptomlar görülebilir, ancak hastaların büyük bir çoğunluğu, semptomları ilk olarak karaciğer hastalığının ilerleri aşamalarında fark ederler (4,5).
Hepatositler hücre düzeyinde, karaciğer parankiminde nekroza uğrayıp, portal alanda infiltrasyona neden olurlar. İnflamatuar hücreler ayrıca küçük kümeler halinde parankimde toplanabilir. Hastalık ilerledikçe, nekroz ve hepatosit ölümü fibrozise neden olabilir (1). Fibrozis hafifse, genellikle portal alanda ve komşu parankimde sınırlanmıştır. Portal kan akışına karşı sonradan ortaya çıkan direnç ve yoğun bağdokusu oluşumu da diffüz fibrozise neden olarak daha fazla tahribata yol açabilir. Hastalık bu şekilde daha da şiddetlendiğinde fibrozis, portal kanallara köprüler (bridge) oluşturur ve hepatik venlere yayılır. Fibroz septumların karaciğer hücre kümelerini nodüller halinde böldüğü ve bunların yağlı infiltratlarla birlikte fibrotik dokuların yerini aldığı hastaların %20sinde siroza doğru bir ilerleme meydana gelmektedir (1).
Kronik hepatit C hastalarındaki viral yük ve yüksek aminotransferaz düzeyleri klinik açıdan birbiriyle ilişkilileri arasında görüş birliği yoktur (6,7). Bununla bağlantılı olarak, klinik laboratuvar testlerinde, ilk olası enfeksiyon belirteci çoğunlukla ALTdeki artışın gerçekleşmesidir. Aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) yüksekliği karaciğerdeki inflamasyonun göstergelerindendir. Yüksek ALT düzeyleri, karaciğer hastalığı için ASTye nazaran daha spesifiktir. Hepatositler, zarar gördüğünde veya nekroze olduğunda kan dolaşımına normalden daha yüksek miktarda ALT salınır (7). Kan dolaşımındaki ASTde gerçekleşen yükselmeler, ALT ile benzerliklerine
210. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


10. SAYFA ICERIGI

Başlangıç enfeksiyonundan sonra, hastaların yalnızca %25-%35inde klinik bakımdan önemli semptomlar gelişir. HCV antikorları, hastaların %50%70inde hastalık başlangıcından birkaç hafta sonra ve %90ında en az üç ay sonra saptanabilir. HCV ile enfekte tüm hastaların kanında viral RNA dolaşımının oldukça belirgin olduğu kanıtlanmıştır. Bazı hastalarda, hafif yorgunluk ve kırgınlık gibi spesifik olmayan bazı semptomlar görülebilir, ancak hastaların büyük bir çoğunluğu, semptomları ilk olarak karaciğer hastalığının ilerleri aşamalarında fark ederler (4,5).
Hepatositler hücre düzeyinde, karaciğer parankiminde nekroza uğrayıp, portal alanda infiltrasyona neden olurlar. İnflamatuar hücreler ayrıca küçük kümeler halinde parankimde toplanabilir. Hastalık ilerledikçe, nekroz ve hepatosit ölümü fibrozise neden olabilir (1). Fibrozis hafifse, genellikle portal alanda ve komşu parankimde sınırlanmıştır. Portal kan akışına karşı sonradan ortaya çıkan direnç ve yoğun bağdokusu oluşumu da diffüz fibrozise neden olarak daha fazla tahribata yol açabilir. Hastalık bu şekilde daha da şiddetlendiğinde fibrozis, portal kanallara köprüler (bridge) oluşturur ve hepatik venlere yayılır. Fibroz septumların karaciğer hücre kümelerini nodüller halinde böldüğü ve bunların yağlı infiltratlarla birlikte fibrotik dokuların yerini aldığı hastaların %20sinde siroza doğru bir ilerleme meydana gelmektedir (1).
Kronik hepatit C hastalarındaki viral yük ve yüksek aminotransferaz düzeyleri klinik açıdan birbiriyle ilişkilileri arasında görüş birliği yoktur (6,7). Bununla bağlantılı olarak, klinik laboratuvar testlerinde, ilk olası enfeksiyon belirteci çoğunlukla ALTdeki artışın gerçekleşmesidir. Aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) yüksekliği karaciğerdeki inflamasyonun göstergelerindendir. Yüksek ALT düzeyleri, karaciğer hastalığı için ASTye nazaran daha spesifiktir. Hepatositler, zarar gördüğünde veya nekroze olduğunda kan dolaşımına normalden daha yüksek miktarda ALT salınır (7). Kan dolaşımındaki ASTde gerçekleşen yükselmeler, ALT ile benzerliklerine
2

İlgili Kaynaklarsingle.php