tedavisi ile remisyona giren hastalarda kalıcı viral cevap oranının yüksek olduğunu, bu nedenle kronik hepatit Cli tüm hastaların ALT düzeylerine bakılmaksızın (özellikle evre 2 ve üzeri fibrozis varsa) tedavi edilmeleri gerektiğini belirtmektedir.
Bu koşullar altında, normal ALT düzeylerindeki kronik hepatit Cnin klinik, biyokimyasal ve histolojik özelliklerinin daha kapsamlı bir şekilde ele alınması bu durumun patofizyolojisine ışık tutmak adına büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan, tüm klinik koşullar altında geçerli olan bir normal serum ALT aralığının ortaya çıkarılması için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
AMAÇ
Mevcut çalışmamızın amacı, normal ALT düzeyine sahip kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaların klinik, biyokimyasal, virolojik ve histolojik özellikler bakımından yüksek ALT düzeyine sahip hastalarla karşılaştırmak, ayrıca elde edilen verilere göre histolojik hasarla hangi ALT eşik değerinin ilişkili olduğunu ve hangi ALT düzeyinin kronik hepatiti gösterebildiğini belirlemektir.
412. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


12. SAYFA ICERIGI

tedavisi ile remisyona giren hastalarda kalıcı viral cevap oranının yüksek olduğunu, bu nedenle kronik hepatit Cli tüm hastaların ALT düzeylerine bakılmaksızın (özellikle evre 2 ve üzeri fibrozis varsa) tedavi edilmeleri gerektiğini belirtmektedir.
Bu koşullar altında, normal ALT düzeylerindeki kronik hepatit Cnin klinik, biyokimyasal ve histolojik özelliklerinin daha kapsamlı bir şekilde ele alınması bu durumun patofizyolojisine ışık tutmak adına büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan, tüm klinik koşullar altında geçerli olan bir normal serum ALT aralığının ortaya çıkarılması için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
AMAÇ
Mevcut çalışmamızın amacı, normal ALT düzeyine sahip kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaların klinik, biyokimyasal, virolojik ve histolojik özellikler bakımından yüksek ALT düzeyine sahip hastalarla karşılaştırmak, ayrıca elde edilen verilere göre histolojik hasarla hangi ALT eşik değerinin ilişkili olduğunu ve hangi ALT düzeyinin kronik hepatiti gösterebildiğini belirlemektir.
4

İlgili Kaynaklarsingle.php