GENEL BİLGİLER
Klinisyenler yıllardır hepatit A ve hepatit B virusu dışındaki başka viruslerin de akut ve kronik hepatite neden olabileceğini düşünüp “non-A, non-B” hepatiti kavramını kullanmışlardır. Ehiron firması ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırmacıları tarafından 1989 yılında yapılan ortak araştırmada, kontamine insan faktör VIII ile kronik enfeksiyon geliştiren şempanzenin serum örneğinde rekombinant cDNA yöntemi ile hepatit C virusu (HCV) adı verilen yeni bir virusun tanımlanması ile daha önceden “non-A, non-B” diye adlandırılan posttransfuzyon hepatitlerin %95’inden bu virusun sorumlu olduğu ortaya konuldu (14,15).
Hepatit C virus enfeksiyonunun neden olduğu kronik hepatit C dünyanın ve ülkemizin önemli sağlık sorunlarından biridir. Dünya genelinde 170 milyon insanın HCV ile kronik olarak enfekte olduğu bildirilmektedir. Bir başka ifade ile dünya nüfusunun %3’ü kronik HCV taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerde akut hepatitlerin %20’sinden, kronik hepatitlerin ise %70’inden, son dönem sirozun %40’ından, hepatoselüler karsinomanın %60’ından ve karaciğer transplantasyonunun %30’ından Hepatit C virüsü enfeksiyonu sorumludur (16,17) Ülkemizde Hepatit C virüsü enfeksiyonu sıklığı batı toplumlarından farklı değildir. Ülkemiz genelinde değişik risk grupları ve toplum taramalarında Hepatit C virüsü enfeksiyonu prevalansı %0.5-1.8 civarında saptanmıştır. Ülkemizde bölgeler arasında Hepatit C virüsü enfeksiyonu sıklığı açısından da fark bulunmamıştır (18-19).
513. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


13. SAYFA ICERIGI

GENEL BİLGİLER
Klinisyenler yıllardır hepatit A ve hepatit B virusu dışındaki başka viruslerin de akut ve kronik hepatite neden olabileceğini düşünüp “non-A, non-B” hepatiti kavramını kullanmışlardır. Ehiron firması ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırmacıları tarafından 1989 yılında yapılan ortak araştırmada, kontamine insan faktör VIII ile kronik enfeksiyon geliştiren şempanzenin serum örneğinde rekombinant cDNA yöntemi ile hepatit C virusu (HCV) adı verilen yeni bir virusun tanımlanması ile daha önceden “non-A, non-B” diye adlandırılan posttransfuzyon hepatitlerin %95’inden bu virusun sorumlu olduğu ortaya konuldu (14,15).
Hepatit C virus enfeksiyonunun neden olduğu kronik hepatit C dünyanın ve ülkemizin önemli sağlık sorunlarından biridir. Dünya genelinde 170 milyon insanın HCV ile kronik olarak enfekte olduğu bildirilmektedir. Bir başka ifade ile dünya nüfusunun %3’ü kronik HCV taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerde akut hepatitlerin %20’sinden, kronik hepatitlerin ise %70’inden, son dönem sirozun %40’ından, hepatoselüler karsinomanın %60’ından ve karaciğer transplantasyonunun %30’ından Hepatit C virüsü enfeksiyonu sorumludur (16,17) Ülkemizde Hepatit C virüsü enfeksiyonu sıklığı batı toplumlarından farklı değildir. Ülkemiz genelinde değişik risk grupları ve toplum taramalarında Hepatit C virüsü enfeksiyonu prevalansı %0.5-1.8 civarında saptanmıştır. Ülkemizde bölgeler arasında Hepatit C virüsü enfeksiyonu sıklığı açısından da fark bulunmamıştır (18-19).
5

İlgili Kaynaklarsingle.php