Virusun bulaşma yolları; direkt perkütan inokülasyon, transfüzyon veya uyuşturucu ilacın kontamine iğneyle uygulanması gibi parenteral yollardır. Hemofili ve talasemi hastaları gibi sık kan ve kan ürünü transfüzyonuna ihtiyaç gösteren hematoloji hastaları, hemodiyaliz hastaları ve damar içi uyuşturucu kullananlar Hepatit C virüsü enfeksiyonunun en sık görüldüğü risk gruplarıdır. Ancak; idrar, tükrük, semen, ve asit sıvısı gibi vücut salgıları ile daha düşük oranlarda bulaşmanının olabileceği ortaya konulmuştur (21). Hepatit C virüsünün keşfinden önce yapılan vaka-kontrol çalışmalarında akut semptomatik “non-A, non-B” hepatitleri ile kan veya kan ürünü transfüzyonu öyküsünün bulunması, damar içi ilaç injeksiyonu, kan ile sık teması olan laboratuvar çalışanları, hepatitli hasta ile cinsel temas veya aile içi temas öyküsü, multipl cinsel partner öyküsü ve düşük sosyoekonomik seviye arasında önemli bir ilişkinin varlığı gösterilmiştir (22).
Başlıca paranteral yolla bulaşan bu virus, insan vücudunda mikroorganizmalara karşı antikor cevabının oluşmasını sağlayan gastrointestinal, respiratuvar ve ürogenital portalleri “by-pass” ederek kendisine karşı nötralizan olabilecek antikor yanıtının oluşmasını önlediğinden %80 gibi yüksek oranlardaki kronikleşmektedir (23). Virus sadece insan ve şempanzede enfeksiyona neden olmaktadır (24). HCV hepatosit dışında periferik kandaki mononükleer hücrelerde de bulunabilir ve bu hücrelerde replike olabilir. Antiviral tedaviden sonra gelişen nüks ve transplante karaciğerin reenfeksiyonunda bu durum önemli rol oynarlar (25).
Bugün için bir dekat önce saptanmış bir virusun doğal seyri ile ilgili bildiklerimiz sınırlıdır. Çünkü akut hepatit C virüsü enfeksiyonlarının %75’i asemptomatiktir ve hastalığın ne zaman başladığı çoğu vakada saptanamaz. Kronik Hepatit C virüsü enfeksiyonu 2-3 dekat gibi uzun süreler asemptomatik kalabilir. Hastaların yaklaşık 1/3`ü normal aminotransferaz seviyesine sahiptir (78,82). Hastaların yalnızca %25`inde ALT düzeyi normalin 2 katından yüksektir,
614. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


14. SAYFA ICERIGI

Virusun bulaşma yolları; direkt perkütan inokülasyon, transfüzyon veya uyuşturucu ilacın kontamine iğneyle uygulanması gibi parenteral yollardır. Hemofili ve talasemi hastaları gibi sık kan ve kan ürünü transfüzyonuna ihtiyaç gösteren hematoloji hastaları, hemodiyaliz hastaları ve damar içi uyuşturucu kullananlar Hepatit C virüsü enfeksiyonunun en sık görüldüğü risk gruplarıdır. Ancak; idrar, tükrük, semen, ve asit sıvısı gibi vücut salgıları ile daha düşük oranlarda bulaşmanının olabileceği ortaya konulmuştur (21). Hepatit C virüsünün keşfinden önce yapılan vaka-kontrol çalışmalarında akut semptomatik “non-A, non-B” hepatitleri ile kan veya kan ürünü transfüzyonu öyküsünün bulunması, damar içi ilaç injeksiyonu, kan ile sık teması olan laboratuvar çalışanları, hepatitli hasta ile cinsel temas veya aile içi temas öyküsü, multipl cinsel partner öyküsü ve düşük sosyoekonomik seviye arasında önemli bir ilişkinin varlığı gösterilmiştir (22).
Başlıca paranteral yolla bulaşan bu virus, insan vücudunda mikroorganizmalara karşı antikor cevabının oluşmasını sağlayan gastrointestinal, respiratuvar ve ürogenital portalleri “by-pass” ederek kendisine karşı nötralizan olabilecek antikor yanıtının oluşmasını önlediğinden %80 gibi yüksek oranlardaki kronikleşmektedir (23). Virus sadece insan ve şempanzede enfeksiyona neden olmaktadır (24). HCV hepatosit dışında periferik kandaki mononükleer hücrelerde de bulunabilir ve bu hücrelerde replike olabilir. Antiviral tedaviden sonra gelişen nüks ve transplante karaciğerin reenfeksiyonunda bu durum önemli rol oynarlar (25).
Bugün için bir dekat önce saptanmış bir virusun doğal seyri ile ilgili bildiklerimiz sınırlıdır. Çünkü akut hepatit C virüsü enfeksiyonlarının %75’i asemptomatiktir ve hastalığın ne zaman başladığı çoğu vakada saptanamaz. Kronik Hepatit C virüsü enfeksiyonu 2-3 dekat gibi uzun süreler asemptomatik kalabilir. Hastaların yaklaşık 1/3`ü normal aminotransferaz seviyesine sahiptir (78,82). Hastaların yalnızca %25`inde ALT düzeyi normalin 2 katından yüksektir,
6

İlgili Kaynaklarsingle.php