normalin 10 katından fazla artış ise çok nadirdir. Hastaların geri kalanında ise hafif transaminaz yükseklikleri görülür ve genellikle bu yüksek ALT düzeyleri fluktuasyon gösterir.
Viroloji ve Seroloji
Hepatit C virusu 40-50 nm büyüklüğünde, yaklaşık 9400 nükleotidden oluşan, pozitif sarmal RNA içeren zarflı bir virustur. Hücre kültüründe üretilemeyişi ve serumda düşük titrelerde bulunması nedeni ile virionun özellikleri tam olarak bilinmemektedir. Flaviviridae ailesi içinde, Hepacivirus genusu içinde yer alır. Genom, Flaviviruslar (sarı humma virusları) ile pestisiviruslara (sığır ishal virusları ve bitki virusları) benzerlik gösterir. Virusun yapısal proteinleri; 21 kD ağırlığında çekirdek “core” proteini ile iki tane zarf proteinidir (El ve E2). Yapısal olmayan proteinleri ise helikaz (NS2), proteaz (NS3), RNA polimeraz (NS5B), membran bağlayan protein (NS5) ve diğer düzenleyici proteinlerdir. Bunların dışında interferon direnci ve protein sentez inhibisyonundan sorumlu değişik protein yapısında ürünler tanımlanmıştır (26).
Hepatit C virüsünün hücre tropizmi ve hücreleri nasıl enfekte ettiği anlaşılamamıştır. Son zamanlarda HCV zarf proteini (E2) ile tetraspanin ailesinden CD18 molekülü arasında ilişki gösterilmiştir. CD18, hepatositler ve B hücreleri dahil bir çok hücrede bulunmaktadır. Bu yapı, insanlarda ve şempanzelerde vardır. HCV, “Human Immunodeficiency Virus” (HIV) gibi replikasyon hızı yüksek bir virustur. Yarılanma ömrü 2.7 saat olup, günlük virion yapım ve klirens hızı 10 dir. HCV, HIV gibi yüksek oranda genom değişkenliği gösterir. En az 6 majör genotip ve 100’e yakın subtip (la, Ib, 2a ve 2b en sık) bulunmaktadır (27). Majör genotipler arasında en az %33 genetik varyasyon bulunur. Genotiplerin coğrafi dağılımında da farklılıklar bulunmaktadır. Ülkemizde en sık genotip 1b bulunmaktadır (28,29). Genetik heterojenite klinik seyri etkileyebilir. Bu HCV’nin konağın immun cevabından kaçması, koruyucu
715. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


15. SAYFA ICERIGI

normalin 10 katından fazla artış ise çok nadirdir. Hastaların geri kalanında ise hafif transaminaz yükseklikleri görülür ve genellikle bu yüksek ALT düzeyleri fluktuasyon gösterir.
Viroloji ve Seroloji
Hepatit C virusu 40-50 nm büyüklüğünde, yaklaşık 9400 nükleotidden oluşan, pozitif sarmal RNA içeren zarflı bir virustur. Hücre kültüründe üretilemeyişi ve serumda düşük titrelerde bulunması nedeni ile virionun özellikleri tam olarak bilinmemektedir. Flaviviridae ailesi içinde, Hepacivirus genusu içinde yer alır. Genom, Flaviviruslar (sarı humma virusları) ile pestisiviruslara (sığır ishal virusları ve bitki virusları) benzerlik gösterir. Virusun yapısal proteinleri; 21 kD ağırlığında çekirdek “core” proteini ile iki tane zarf proteinidir (El ve E2). Yapısal olmayan proteinleri ise helikaz (NS2), proteaz (NS3), RNA polimeraz (NS5B), membran bağlayan protein (NS5) ve diğer düzenleyici proteinlerdir. Bunların dışında interferon direnci ve protein sentez inhibisyonundan sorumlu değişik protein yapısında ürünler tanımlanmıştır (26).
Hepatit C virüsünün hücre tropizmi ve hücreleri nasıl enfekte ettiği anlaşılamamıştır. Son zamanlarda HCV zarf proteini (E2) ile tetraspanin ailesinden CD18 molekülü arasında ilişki gösterilmiştir. CD18, hepatositler ve B hücreleri dahil bir çok hücrede bulunmaktadır. Bu yapı, insanlarda ve şempanzelerde vardır. HCV, “Human Immunodeficiency Virus” (HIV) gibi replikasyon hızı yüksek bir virustur. Yarılanma ömrü 2.7 saat olup, günlük virion yapım ve klirens hızı 10 dir. HCV, HIV gibi yüksek oranda genom değişkenliği gösterir. En az 6 majör genotip ve 100’e yakın subtip (la, Ib, 2a ve 2b en sık) bulunmaktadır (27). Majör genotipler arasında en az %33 genetik varyasyon bulunur. Genotiplerin coğrafi dağılımında da farklılıklar bulunmaktadır. Ülkemizde en sık genotip 1b bulunmaktadır (28,29). Genetik heterojenite klinik seyri etkileyebilir. Bu HCV’nin konağın immun cevabından kaçması, koruyucu
7

İlgili Kaynaklarsingle.php