Bulaşma Yolları
I) Paranteral Bulaşma
1. Meslek ile ilgili Bulaşma
Mesleki bulaşma; özellikle Hepatit C enfeksiyonunun endemik olduğu bölgelerde çalışan sağlık personeli için oldukça ciddi bir risk oluşturmaktadır (3). Kaza ile enfekte iğnenin sağlık çalışanının cildine batması en önemli risk faktörü olabilir (35,36). Prospektif çalışmalarda anti-HCV seropozitif kan ile kontamine iğnenin batması ile gelişen yaralanmalarda ortalama enfeksiyon riski hastane personelinde yaklaşık %3-4 dolayında bildirilmiştir (37). Anti-HCV seropozitif hastalarda kullanılan kontamine iğne ile yaralanan 110 sağlık çalışanının sadece 4’ünde akut hepatit ve 3 hastada anti-HCV serokonversiyonu görülmüş, diğer hastalarda ise anti-HCV serokonversiyonu olmamıştır (38). ABD’de sağlık çalışanlarının genelinde bildirilen anti-HCV seroprevalansı %1.4 iken bu oran diyaliz ünitesinde çalışanlarda %2, ilaç bağımlılarının tedavi edildikleri kliniklerde çalışanlarda %10 ve hastane cerrahları arasında ise %0.9’dur (39,40).
Diş hekimleri Hepatit C virüsü enfeksiyonu için özel bir risk taşımaktadırlar. Diş hekimleri arasında anti-HCV seroprevalansı ABD’de %2 iken, İtalya’da %6 oranında bulunmuştur. Diş hekimleri arasında seropozitiflik oranı; yaptıkları oral cerrahi uygulanma sayısı, baktıkları AIDS’li ve homoseksüel hasta sayısı ayrıca meslek süresi ile paralellik göstermektedir (41). Ülkemizde sağlık çalışanlarında anti-HCV antikor seroprevalansı %0.7 olarak saptanmıştır. Bu oran kan donörlerinden yüksektir ve istatistiksel olarakta anlamlıdır. Hemodiyaliz ünitelerinde çalışan sağlık personelinde %2.5 gibi daha yüksek oranda anti-HCV seropozitifliği bulunmuştur (42).
917. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


17. SAYFA ICERIGI

Bulaşma Yolları
I) Paranteral Bulaşma
1. Meslek ile ilgili Bulaşma
Mesleki bulaşma; özellikle Hepatit C enfeksiyonunun endemik olduğu bölgelerde çalışan sağlık personeli için oldukça ciddi bir risk oluşturmaktadır (3). Kaza ile enfekte iğnenin sağlık çalışanının cildine batması en önemli risk faktörü olabilir (35,36). Prospektif çalışmalarda anti-HCV seropozitif kan ile kontamine iğnenin batması ile gelişen yaralanmalarda ortalama enfeksiyon riski hastane personelinde yaklaşık %3-4 dolayında bildirilmiştir (37). Anti-HCV seropozitif hastalarda kullanılan kontamine iğne ile yaralanan 110 sağlık çalışanının sadece 4’ünde akut hepatit ve 3 hastada anti-HCV serokonversiyonu görülmüş, diğer hastalarda ise anti-HCV serokonversiyonu olmamıştır (38). ABD’de sağlık çalışanlarının genelinde bildirilen anti-HCV seroprevalansı %1.4 iken bu oran diyaliz ünitesinde çalışanlarda %2, ilaç bağımlılarının tedavi edildikleri kliniklerde çalışanlarda %10 ve hastane cerrahları arasında ise %0.9’dur (39,40).
Diş hekimleri Hepatit C virüsü enfeksiyonu için özel bir risk taşımaktadırlar. Diş hekimleri arasında anti-HCV seroprevalansı ABD’de %2 iken, İtalya’da %6 oranında bulunmuştur. Diş hekimleri arasında seropozitiflik oranı; yaptıkları oral cerrahi uygulanma sayısı, baktıkları AIDS’li ve homoseksüel hasta sayısı ayrıca meslek süresi ile paralellik göstermektedir (41). Ülkemizde sağlık çalışanlarında anti-HCV antikor seroprevalansı %0.7 olarak saptanmıştır. Bu oran kan donörlerinden yüksektir ve istatistiksel olarakta anlamlıdır. Hemodiyaliz ünitelerinde çalışan sağlık personelinde %2.5 gibi daha yüksek oranda anti-HCV seropozitifliği bulunmuştur (42).
9

İlgili Kaynaklarsingle.php