T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
NORMAL VE YÜKSEK AMİNOTRANSFERAZ DÜZEYLİ KRONİK HEPATİT C HASTALARININ DEMOGRAFİK, HİSTOPATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER
AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (NORMAL ALANİN AMİNOTRANSFERAZ ARALIĞI KAÇ OLMALIDIR?)
Dr. Önder AKKAYA
UZMANLIK TEZİ
Danışman: Doç. Dr. Murat KIYICI
Bursa 2007
22. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


2. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
NORMAL VE YÜKSEK AMİNOTRANSFERAZ DÜZEYLİ KRONİK HEPATİT C HASTALARININ DEMOGRAFİK, HİSTOPATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER
AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (NORMAL ALANİN AMİNOTRANSFERAZ ARALIĞI KAÇ OLMALIDIR?)
Dr. Önder AKKAYA
UZMANLIK TEZİ
Danışman: Doç. Dr. Murat KIYICI
Bursa 2007
2

İlgili Kaynaklarsingle.php