5. İntravenöz İlaç Bağımlılığı
İntravenöz ilaç bağımlıları arasındaki anti-HCV seroprevalansı tüm coğrafi bölgelerde yüksektir ve ilaç kullanım süresi ile seropozitiflik oranı arasında bir paralellik söz konusudur (53). Ortak şırınga ve iğne paylaşımına bağlı olarak anti-HCV pozitifliği %40’ın üzerindedir. İntravenöz ilaç kullanan 716 hasta üzerinde yapılan çalışmada HCV seroprevalansı %64.7 olarak saptanmıştır (54). Ülkemizde 63 intravenöz ilaç bağımlısında yapılan araştırmada, %31.7 HCVRNA pozitifliği saptanmış ve genotip 3a baskın olarak bulunmuştur (55).
II) Non-Parenteral Bulaşma
1) Cinsel Yolla Bulaşma
Hepatit C virusu cinsel yolla da bulaşmaktadır, ancak bunun hangi oranda gerçekleştiği bilinmemektedir. HCV’nin cinsel yolla bulaşmasında cinsel ilişki yoğunluğu ve cinsel ilişki süresi arasında bir paralellik bulunamamıştır. Erken yaşta cinsel aktiviteye başlama, çok sayıda cinsel partner, cinsel temas ile bulaşan diğer hastalıkların varlığı ve prezervatif kuIIanmama ile HCV enfeksiyonu ilişkili bulunmuştur (17). Hayat kadınları arasında anti-HCV prevelansı %2-12 arasındadır (56).
Hepatit C virus seropozitif hastaların cinsel partnerleri arasında yapılan çalışmalarda bildirilen oranlar %0-27 arasında değişmektedir (17,57). Bildirilen oranlar arasındaki belirgin farkın 2 temel nedeni vardır. İlki; başlangıçta kullanılan 1. kuşak testlerin yalancı-pozitiflik ve yalancı-negatiflik oranlarının yüksek olmasıdır. İkincisi ise indeks hastaların eşleri veya cinsel partnerinde alternatif bulaşma yollarını dikkate alınmamasıdır. Örneğin Çin’de akupunktur indeks hastaların eşlerinde önemli bulaşma yolu olabilir (58).
1220. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


20. SAYFA ICERIGI

5. İntravenöz İlaç Bağımlılığı
İntravenöz ilaç bağımlıları arasındaki anti-HCV seroprevalansı tüm coğrafi bölgelerde yüksektir ve ilaç kullanım süresi ile seropozitiflik oranı arasında bir paralellik söz konusudur (53). Ortak şırınga ve iğne paylaşımına bağlı olarak anti-HCV pozitifliği %40’ın üzerindedir. İntravenöz ilaç kullanan 716 hasta üzerinde yapılan çalışmada HCV seroprevalansı %64.7 olarak saptanmıştır (54). Ülkemizde 63 intravenöz ilaç bağımlısında yapılan araştırmada, %31.7 HCVRNA pozitifliği saptanmış ve genotip 3a baskın olarak bulunmuştur (55).
II) Non-Parenteral Bulaşma
1) Cinsel Yolla Bulaşma
Hepatit C virusu cinsel yolla da bulaşmaktadır, ancak bunun hangi oranda gerçekleştiği bilinmemektedir. HCV’nin cinsel yolla bulaşmasında cinsel ilişki yoğunluğu ve cinsel ilişki süresi arasında bir paralellik bulunamamıştır. Erken yaşta cinsel aktiviteye başlama, çok sayıda cinsel partner, cinsel temas ile bulaşan diğer hastalıkların varlığı ve prezervatif kuIIanmama ile HCV enfeksiyonu ilişkili bulunmuştur (17). Hayat kadınları arasında anti-HCV prevelansı %2-12 arasındadır (56).
Hepatit C virus seropozitif hastaların cinsel partnerleri arasında yapılan çalışmalarda bildirilen oranlar %0-27 arasında değişmektedir (17,57). Bildirilen oranlar arasındaki belirgin farkın 2 temel nedeni vardır. İlki; başlangıçta kullanılan 1. kuşak testlerin yalancı-pozitiflik ve yalancı-negatiflik oranlarının yüksek olmasıdır. İkincisi ise indeks hastaların eşleri veya cinsel partnerinde alternatif bulaşma yollarını dikkate alınmamasıdır. Örneğin Çin’de akupunktur indeks hastaların eşlerinde önemli bulaşma yolu olabilir (58).
12

İlgili Kaynaklarsingle.php