HCV-RNA kan dışında; tükrük, seminal sıvı ve vajinal sekresyon gibi vücut sekresyonlarında, sensitivitesi yüksek PCR tekniği ile nadiren de olsa düşük titrelerde saptanmıştır. Bu sıvıların infeksiyöz olup olmadıkları tartışmalıdır. Ancak genital ülserli, hematürili veya menstrüel kanamalı hastaların partnerlerinde enfeksiyonu sıklığı artmaktadır. Kronik hepatit C enfeksiyonlu kadın hastaların tümünün menstruasyon kanında HCV-RNA tespit edilmiştir (42,59).
Bu çalışmaların aksine HCV-RNA seropozitif kronik hepatit C’li 34 hastanın katıldığı bir çalışmada seminal sıvı örneklerinde %24, tükürükte ise %48 oranlarında HCV-RNA tespit edilmiştir (60). Akut C hepatitli hastaların %10’unda son 6 aylık bir süre içinde HCV için risk grubunda bulunan insanlarla cinsel ilişki öyküsü alınmıştır (17).
Profesyonel seks çalışanları, intravenöz ilaç bağımlısı gibi yüksek riskli hastaların cinsel eşlerinde anti-HCV prevalansı % 11-27 arasında iken, yüksek riski olmayan kronik hepatit Cli hastaların eşlerinde oran %0-27 olarak saptanmıştır (17,42).
Ülkemizde yapılan çalışmalarda; kronik C hepatitli hastaların eşleri arasında anti-HCV seroprevalansını %6-%8 oranında saptanmıştır. İndeks vakalarla enfekte eşlerin aynı HCV genotipi olmasına rağmen ve hastalarda aynı diş ünitesinde tedavi gibi alternatif risk faktörlerinin de bulunması nedeniyle bulaşmanın cinsel yolla olmasının kesin olmadığı belirtilmiştir (62-64).
2) Perinatal Bulaşma
Hepatit C virusunun perinatal geçişi düşük oranlardadır. Bu bulaşma şekli bölgesel farklılıklar göstermektedir. Geniş çaplı araştırmalar; HCV-RNA seviyesi yüksek annelerden perinatal dönemde yenidoğana HCV’nin, vertikal olarak
1321. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


21. SAYFA ICERIGI

HCV-RNA kan dışında; tükrük, seminal sıvı ve vajinal sekresyon gibi vücut sekresyonlarında, sensitivitesi yüksek PCR tekniği ile nadiren de olsa düşük titrelerde saptanmıştır. Bu sıvıların infeksiyöz olup olmadıkları tartışmalıdır. Ancak genital ülserli, hematürili veya menstrüel kanamalı hastaların partnerlerinde enfeksiyonu sıklığı artmaktadır. Kronik hepatit C enfeksiyonlu kadın hastaların tümünün menstruasyon kanında HCV-RNA tespit edilmiştir (42,59).
Bu çalışmaların aksine HCV-RNA seropozitif kronik hepatit C’li 34 hastanın katıldığı bir çalışmada seminal sıvı örneklerinde %24, tükürükte ise %48 oranlarında HCV-RNA tespit edilmiştir (60). Akut C hepatitli hastaların %10’unda son 6 aylık bir süre içinde HCV için risk grubunda bulunan insanlarla cinsel ilişki öyküsü alınmıştır (17).
Profesyonel seks çalışanları, intravenöz ilaç bağımlısı gibi yüksek riskli hastaların cinsel eşlerinde anti-HCV prevalansı % 11-27 arasında iken, yüksek riski olmayan kronik hepatit Cli hastaların eşlerinde oran %0-27 olarak saptanmıştır (17,42).
Ülkemizde yapılan çalışmalarda; kronik C hepatitli hastaların eşleri arasında anti-HCV seroprevalansını %6-%8 oranında saptanmıştır. İndeks vakalarla enfekte eşlerin aynı HCV genotipi olmasına rağmen ve hastalarda aynı diş ünitesinde tedavi gibi alternatif risk faktörlerinin de bulunması nedeniyle bulaşmanın cinsel yolla olmasının kesin olmadığı belirtilmiştir (62-64).
2) Perinatal Bulaşma
Hepatit C virusunun perinatal geçişi düşük oranlardadır. Bu bulaşma şekli bölgesel farklılıklar göstermektedir. Geniş çaplı araştırmalar; HCV-RNA seviyesi yüksek annelerden perinatal dönemde yenidoğana HCV’nin, vertikal olarak
13

İlgili Kaynaklarsingle.php