3) Aile İçi Bulaşma
Hepatit C virusunun HBV gibi aile içi bulaşmasının söz konusu olduğu, özellikle virüsün orta derecede endemik olduğu yörelerde bir çok çalışmada bildirilmiştir. Anti-HCV seropozitif 225 hastanın 4530 aile bireyinde HCV enfeksiyon sıklığı %4.9 oranında bulunmuştur ve bu oran kan donörlerinde saptanan prevalansın üstündedir (78). HCV’ye bağlı sirotik hastaların yakınlarında yapılan bir diğer çalışmada anti-HCV sıklığı eşlerde %12.5, çocuklarda %11.3 oranında bulunmuştur (79). Japonya’da ailelerinde indeks hasta bulunan 1442 öğrenci arasında yapılan çalışmada öğrencilerin tümü antiHCV seronegatif bulunmuştur (80). Ülkemizde bildirilen aile içi bulaşma oranları %0-4.2 arasında değişmektedir (53,81). Bu çalışmaların ortak özelliği indeks hasta ile temas süresi ve bulaşma riski arasında bir paralelliğin bulunmasıdır.
III) Diğer Bulaşma Yolları
Bir çok çalışmada, düşük sosyoekonomik düzeyin HCV enfeksiyonu açısından risk faktörü olduğu saptanmıştır. Tıraş bıçağı ve diş fırçası gibi kişisel malzemelerin ortak kullanımı perkütan bulaşmaya neden olabilir. Dövme, “piercing” (deldirme), cildi kesme, sünnet töreni, kozmetik veya töresel uygulamalarda kullanılan kontamine aletlerin HCVnin bulaştırılmasındaki rolü tam olarak aydınlatılmamıştır. Akut C hepatiti tanısı ile başvuran hastaların %1’inde öyküde risk faktörü olarak kulak deldirme veya dövme uygulaması olduğu gösterilmiştir (4). HCV ile enfekte tıbbi malzemelerin kullanımı da risk oluşturmaktadır. HCV’nin kolonoskopik tetkik sırasında bulaştığı gösterilmiştir (82).
1523. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


23. SAYFA ICERIGI

3) Aile İçi Bulaşma
Hepatit C virusunun HBV gibi aile içi bulaşmasının söz konusu olduğu, özellikle virüsün orta derecede endemik olduğu yörelerde bir çok çalışmada bildirilmiştir. Anti-HCV seropozitif 225 hastanın 4530 aile bireyinde HCV enfeksiyon sıklığı %4.9 oranında bulunmuştur ve bu oran kan donörlerinde saptanan prevalansın üstündedir (78). HCV’ye bağlı sirotik hastaların yakınlarında yapılan bir diğer çalışmada anti-HCV sıklığı eşlerde %12.5, çocuklarda %11.3 oranında bulunmuştur (79). Japonya’da ailelerinde indeks hasta bulunan 1442 öğrenci arasında yapılan çalışmada öğrencilerin tümü antiHCV seronegatif bulunmuştur (80). Ülkemizde bildirilen aile içi bulaşma oranları %0-4.2 arasında değişmektedir (53,81). Bu çalışmaların ortak özelliği indeks hasta ile temas süresi ve bulaşma riski arasında bir paralelliğin bulunmasıdır.
III) Diğer Bulaşma Yolları
Bir çok çalışmada, düşük sosyoekonomik düzeyin HCV enfeksiyonu açısından risk faktörü olduğu saptanmıştır. Tıraş bıçağı ve diş fırçası gibi kişisel malzemelerin ortak kullanımı perkütan bulaşmaya neden olabilir. Dövme, “piercing” (deldirme), cildi kesme, sünnet töreni, kozmetik veya töresel uygulamalarda kullanılan kontamine aletlerin HCVnin bulaştırılmasındaki rolü tam olarak aydınlatılmamıştır. Akut C hepatiti tanısı ile başvuran hastaların %1’inde öyküde risk faktörü olarak kulak deldirme veya dövme uygulaması olduğu gösterilmiştir (4). HCV ile enfekte tıbbi malzemelerin kullanımı da risk oluşturmaktadır. HCV’nin kolonoskopik tetkik sırasında bulaştığı gösterilmiştir (82).
15

İlgili Kaynaklarsingle.php