1) Kronikleşme Patogenezi
Kronik hepatitin gelişmesi için virusun konakta kalıcı olması gerekir. Virusun kalıcı oluşunun mekanizması ve karaciğer hasar patogenezi birbirinden farklı olabilir. HCV diğer RNA virusları gibi immunolojik olarak birbirinden farklı üyelerden oluşan bir ailedir. Bir hastada aynı anda 20’den fazla HCV varyantı klonlanmıştır. HCV genomu “quasipecies” özelliği sayesinde, enfekte konakta oluşan immun cevaba karşı değişime uğramakta, her an var olan genomdan çok az farklar taşıyan virus toplulukları oluşarak enfeksiyonu sürdürmede hakim duruma geçmekte ve enfeksiyonun sürekliliğini sağlamaktadır. İnsanlarda gelişen antikorların bir veya birkaç varyanta özgü olması nedeniyle tüm varyantları doğal dirençle etkisiz hale getirmek mümkün olmamaktadır (90). Hepatit C enfeksiyonunda anti-HCV antikor gelişmesinin, virüsun immun sistemden korunan çeşitli varyantlarının ortaya çıkmasına yol açtığı sanılıyor. Agammaglobulinemili hastalarda virüs popülasyonun homojen olması bunu destekler (91). HCV’nin antiviral sitokinleri etkisizleştirme yeteneğinin olması, enfekte hücreleri sitotoksik T hücrelere karşı direnç kazandırması, immunolojik olarak tercihli dokuları enfekte etmesi veya immun toleransın uyarılması kronikleşme sürecinde geçerli diğer faktörler olabilir (92). Çoğu hastada HCV genomu tarafından üretilen tüm proteinlere karşı antikor geliştiği halde virüs temizlenememekte ve kalıcı enfeksiyon gelişmektedir. İmmun cevaplar o kadar türe özgüldür ki, hepatit C enfeksiyonundan tam iyileşen kişiler dahi yeni ha açıktırlar (93). Hücresel immünitenin Hepatit C enfeksiyonundaki rolü halen net değildir ancak şempanzelerde yapılan çalışmalarda HCV’nin hümoral immuniteden olduğu gibi sitotoksik T hücrelere bağlı immüniteden de kaçtığı gösterilmiştir (90).
Hepatit C virus enfeksiyonunda hücresel ölüm mekanizması henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Hücre hasarının virusun yalnızca sitopatik etkisine bağlı olmadığı açıktır. En ağır karaciğer hasarının, HIV koenfeksiyonu gibi immun
1725. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


25. SAYFA ICERIGI

1) Kronikleşme Patogenezi
Kronik hepatitin gelişmesi için virusun konakta kalıcı olması gerekir. Virusun kalıcı oluşunun mekanizması ve karaciğer hasar patogenezi birbirinden farklı olabilir. HCV diğer RNA virusları gibi immunolojik olarak birbirinden farklı üyelerden oluşan bir ailedir. Bir hastada aynı anda 20’den fazla HCV varyantı klonlanmıştır. HCV genomu “quasipecies” özelliği sayesinde, enfekte konakta oluşan immun cevaba karşı değişime uğramakta, her an var olan genomdan çok az farklar taşıyan virus toplulukları oluşarak enfeksiyonu sürdürmede hakim duruma geçmekte ve enfeksiyonun sürekliliğini sağlamaktadır. İnsanlarda gelişen antikorların bir veya birkaç varyanta özgü olması nedeniyle tüm varyantları doğal dirençle etkisiz hale getirmek mümkün olmamaktadır (90). Hepatit C enfeksiyonunda anti-HCV antikor gelişmesinin, virüsun immun sistemden korunan çeşitli varyantlarının ortaya çıkmasına yol açtığı sanılıyor. Agammaglobulinemili hastalarda virüs popülasyonun homojen olması bunu destekler (91). HCV’nin antiviral sitokinleri etkisizleştirme yeteneğinin olması, enfekte hücreleri sitotoksik T hücrelere karşı direnç kazandırması, immunolojik olarak tercihli dokuları enfekte etmesi veya immun toleransın uyarılması kronikleşme sürecinde geçerli diğer faktörler olabilir (92). Çoğu hastada HCV genomu tarafından üretilen tüm proteinlere karşı antikor geliştiği halde virüs temizlenememekte ve kalıcı enfeksiyon gelişmektedir. İmmun cevaplar o kadar türe özgüldür ki, hepatit C enfeksiyonundan tam iyileşen kişiler dahi yeni ha açıktırlar (93). Hücresel immünitenin Hepatit C enfeksiyonundaki rolü halen net değildir ancak şempanzelerde yapılan çalışmalarda HCV’nin hümoral immuniteden olduğu gibi sitotoksik T hücrelere bağlı immüniteden de kaçtığı gösterilmiştir (90).
Hepatit C virus enfeksiyonunda hücresel ölüm mekanizması henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Hücre hasarının virusun yalnızca sitopatik etkisine bağlı olmadığı açıktır. En ağır karaciğer hasarının, HIV koenfeksiyonu gibi immun
17

İlgili Kaynaklarsingle.php